هزینه آزمایش کرونا شهروندان از ماه جولای سه یورو خواهد بود

به گفته کارل لاوترباخ، وزیر بهداشت فدرال: از ماه جولای دیگر آزمایش رایگان شهروندی کرونا انجام نخواهدشد. از پنجشنبه ۳۰ ژوئن برای هر تست سریع باید سه یورو پرداخت شود. آزمایشات رایگان فقط برای کودکانتا پنج سال و گروه های در معرض خطر در دسترس است. گروه های خطر شامل زنان در سه ماه اول بارداری،مراجعه کنندگان به کلینیک ها و خانه های سالمندان، بستگان افراد مبتلا، ساکنان مراکز برای افراد دارایمعلولیت و افرادی که نمی توانند واکسینه شوند. به گفته لائوترباخ، آزمایشات رایگان تاکنون به طور متوسط ​​یکمیلیارد یورو در ماه برای ایالت هزینه داشته است. صلیب سرخ آلمان… Read More

 6,295 total views,  26 views today

More and More are Becoming Germans: People from Syria lead the Way in Naturalizations

Last year, almost three times as many Syrians were naturalized in Germany as in the previous year. 19,100 of them received a German passport. According to data from the Federal Statistical Office, there were around 20 percent more naturalizations in 2021 than the year before, although in 2020 the numbers had fallen by 15 percent. In total, around 131,600 foreigners received a German passport last year. In Tübingen, 518 people naturalized last year—111 more than the year before. Furthermore, Syrians made up the largest group to naturalize with 88 persons, while in the previous year there were only 29 persons… Read More

 3,900 total views,  4 views today