نکاتی برای صرفه جویی در مصرف برق

از اکتبر ۲۰۲۱، قیمت برق، گاز و نفت گرمایشی بیش از پیش افزایش یافته است. بنابراین، بسیاری از سازمان های مصرف کننده و مراکز مشاوره توصیه به صرفه جویی در مصرف انرژی می کنند. نکاتی برای صرفه جویی در مصرف برق: از لامپ های ال اى دى  مدرن استفاده کنید. لوازم برقی را بخرید که برنامه صرفه جویی در مصرف انرژی دارند. دمای یخچال را بین ۵ تا ۷ درجه و فریزر را روی منفی ۱۸ درجه قرار دهید. ماشین ظرفشویی را روی درجه سختی آب مناسب تنظیم کرده و از برنامه كم مصرف آن استفاده کنید. لباس ها را… Read More

New hope for those who have been tolerated for a residence permit

The federal government has set out a law that makes it easier for those with leniency to remain permanently in Germany. The decision “Chancen-Aufenthaltsrecht” affects people living in Germany for at least five years who have a “Duldung”, a temporary suspension of deportation. The prerequisite is that they did not commit a crime or have not given false information about themselves. In addition, they have to prove during a one-year “trial period” that they can live independently with the money they have earned and speak good German. It is estimated that approximately 130,000 people are subject to this regulation. Recently,… Read More

Contact Us

Magazine Html