انتظار طولانی برای دریافت مسکن

‎فضای زندگی بیشتر برای افراد بیشتر.” این را مجلس نمایندگان (بوندستاگ) و مجلس ایالات آلمان (بوندسرات) تصمیم گرفتند. از ژانویه ۲۰۲۳ حدود دو میلیون خانوار به جای ۶۰۰۰۰۰ خانوار قبل از مزایای مسکن برخوردار خواهند شد. قرار است یارانه مسکن از سال آینده به طور متوسط به ۱۹۰یورو در ماه افزایش یابد و به ۳۷۰ یورو برسد. طبق گفته دولت فدرال، حدود ۳۸۰۰۰۰ نفر دیگر نباید به کمک های اجتماعی یا مزایای بیکاری وابسته باشند. با اینحال، باید با زمان‌های انتظار طولانی برای رسیدگی به درخواست‌ها در نظر گرفته شود، زیرا از جمله کمبود کارکنان در دفاتر تسهیلات مسکن وجود… Read More

A “postcard” from ancient Cyrrhus

By Leila Nouioua A coin from the Tübingen coin collection comes from Cyrrhus, an ancient city whose ruins lie in what is now north-west Syria on the Afrin River. Like most of the coins from the eastern provinces of the Roman Empire, this one was made of bronze rather than precious metal. The coin has a diameter of 2.7 cm and weighs 14.72 g. The obverse shows the portrait of the Roman emperor Philippus Arabs (around 204 to 249 AD). He wears armour and over it a cloak gathered at the shoulder. On his head he wears a laurel wreath… Read More

Contact Us

Magazine Html