مالیات کمتر از سال 2020-از اول ژانویه سال ٢٠٢٠، کمک هزینه

از اول ژانویه سال ٢٠٢٠، کمک هزینه اصلی بدون مالیات برای افراد مجرد با ٢٤٠ یورو به ٩.٤٠٨ یورو (برای متأهلان به ١٨.٨١٦ یورو) افزایش می یابد، در سال ٢٠١٩ اين مبلغ ٩.١٦٨ یورو بود. فقط کسانی که سالانه درآمد بیشتری کسب می کنند باید مالیات بپردازند. لازم نیست مالیات بر درآمد را تا این حد درآمد پرداخت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر: http://www.kundenerzentrale.de/wissen/geld-versicherungen/sparen-und-anhaben/steuererklaerung-wer-sie-wann-beim-finanzamt-abgabe-muss-24899
(ft)

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Leave a Comment

Contact Us

Magazine Html