كرونا در سرتاسر جهان

از ولفگانگ سانوالد

ویروس كرونا حدود چهار میلیون نفر را در سراسر جهان آلوده کرده است. تا به تاریخ  پنجم ماه مه، این بیماری بیش از ٢٥٠،٠٠٠ نفر کشته داشته است. هنوز هم این ارقام رو به افزایش است. این بحران جهانی یک بار دیگر نشان میدهد که افراد نمیتوانند با تفاوت ملیت، زبان، رنگ پوست و یا مذهب، از یکدیگر جدا شوند. بحران این ویروس  به همه مردم چه در سوریه، عراق، افغانستان، نیجریه، آلمان و یا جاهای دیگر باشند یکسان آسیب میرساند. متأسفانه افراد زيادى در سراسر جهان جان خود را از دست داده اند. اما وضعیت جوامعی که ویروس در آنها پخش میشود تفاوت بزرگی ایجاد میکند.

آیا سرمایه کافی برای سرمایه گذاری در بخش مراقبت های بهداشتی وجود دارد؟ آیا افراد جامعه در صورت ادامه محدوديتها و قرنطينه توانايى تأمين مخارج و ضروريات زندگى خود را دارند؟ آیا دولت ها به رفاه مردم شان اهمیت می دهند؟ در این شماره از مجله تونيوز اينترنشنال، ما عمداً دیدگاه خود را در مورد وقائع شیوع ویروس در آلمان و کشورهای مهم منشاء برای بسیاری از افرادی که اکنون درآلمان زندگی میکنند، گسترده تر بیان میکنیم.

tun050603

 5,608 total views,  2 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Leave a Comment