مشاوره در مورد مسائل مربوط به قانون پناهندگی

“قهوه برای ماندن„ این نام پروژه است که توسط مرکز پناهندگی و جماعت کاتولیک در توبینگن در آدرسBachgasse 5

هر دوشنبه از ساعت پنج و سی عصر الا هفت و سی شام به روی مهاجرین باز میباشد که در آنجا شما میتوانید کمک های رایگان مشاوره های رایگان از وکیل هايی که به شکل مددکار آنجا هستند مشوره بگیرید ونیز در آنجا محصلین بخش حقوق نیز حضور دارند. برای مسائل حقوقی نیز میتوانید کمک های رایگان به دستآورید البته به خاطر موضوع کرونا باید تعداد محدود در داخل سالن باشند. بنابر این شما قرار ملاقات خود را با شماره های ذیل و ایمل های ذیل تنظیم سازید

Vasily Kovalenko, 01573 9063678

v.kovalenko@asylzentrum-tuebingen.de,

Haidar Nishkar 0152 03452392

Angela Zaschka 0152 28936719

a.zaschka@asylzentrum-tuebingen.de.

به خاطر موضوع کرونا خدمات رایگان بدون قهوه میباشد

tun061001

 Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 16.06.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html