تابعیت در آلمان 7: تعهد به قانون اساسی

هر کسی که شهروندی آلمان را میخواهد باید چندین الزام اساسی را برآورده کند. یکی از آنها این است که درخواست کنندگان باید به قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان متعهد باشند. برای آقای رگن برشت که مسئولیت بخش تابعیت در دفتر لندراتس امت توبینگن را بر عهده دارد ارزش هایی که قانون اساسی آلمان آنرا تعریف می کند “یک لحظه ضروری” است. برای مثال او کرامت انسانی، حمایت از همسر و خانواده، آزادی بیان، آزادی دین، آزادی سفر “و غیره”. را نام برد. آقای رگن برشت روشن می کند که چرا اولین نیازهای اساسی را با دقت مورد بررسی قرار می دهد. وی می گوید: “افرادی که خواهان تابعیت هستند اغلب از کشورهای کاملاً متفاوت می آیند.” آنها باید کاملاً مطلع باشند که چه کاری انجام می دهند. بطور مثال اگر شخصی بگوید: “من میخواهم همسرم تحت تسلط من باشد و هر موقع خواستم او را لت و کوب کنم!” این بدان معناست که وی مخالف یکی از ناهنجاری های قانون اساسی است. در چنین حالتی آقای رگن برشت درخواست صدور تابعیت را رد می کند و می گوید: “نه، متأسفم این نقض قانون اساسی است.” همچنین زمانی که او می شنود شخصی قبلاً در خارج از کشور اصول قانون اساسی را نقض کرده و می گوید “من نمیتوانم در برابر خشونت باشم و از طرف دیگر ازفقط میتوانم از کسانی که علیه آن مخالف هستند حمایت کنم. ” آیا کسی در کشور خود با دموکراسی مخالف بوده است؟ تغییری کرده؟ هر کسی که می خواهد تابعیت بگیرد باید اظهارنامه اعتراف و وفاداری به قانون اساسی و اصول آن را در حضور آقای رگن برشت بخواند و امضاء کند

tun061507

Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 30.06.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html