هیئت داوران (“Remigration”) را به عنوان بدترین کلمه برای سال ۲۰۲۳ انتخاب کردند

نوشته اوته کایزا
‏”Remigration”
در آلمانی به معنى مهاجرت مجدد است. در تحقیقات مهاجرت عمدتاً برای بازگشت داوطلبانه استفاده می شود. اما اکنون احزاب راست (مانند ا اف د) و همچنین جنبش‌های راست و راست افراطی (مانند جنبش هویت‌ طلب) از آن برای پنهان کردن مقاصد واقعی خود استفاده می‌کنند: اخراج اجباری یا حتی اخراج دسته‌جمعی افرادى كه « ظاهراً داراى رنگ پوست یا اصالت غير آلمانى هستند، حتی اگر شهروند آلمان باشند. اینگونه است که یکی از اعضای هیئت داوران کمپین «کلمه بد سال» توضیح داد که چرا اصطلاح جنگی راستگرایانه بازگشت مهاجرت را به  عنوان کلمه بد سال ۲۰۲۳ انتخاب کرد. در آلمانی، غیر کلمه یا همان کلمه بد به اصطلاحات یا فرمول‌هایی اشاره دارد که تبعیض‌آمیز، گمراه‌کننده یا ناقض کرامت انسانی هستند. هیئت منصفه از این واقعیت انتقاد کرد که اصطلاح مهاجرت “آگاهانه از نظر ایدئولوژیک و تفسیر مجدد” به گونه ای که “عمل غیرانسانی اخراج  پنهان می شود” انتقاد کرد. طرح های مهاجرت از جمله نقض قانون شهروندی و اصل برابری در قانون اساسی است. این اصطلاح و نیات مرتبط با آن در محافل راست و راست افراطی باعث ایجاد ترس در بین افراد با سابقه مهاجرت شده و بحث ها و اعتراضات داغ را به دنبال دارد. درخواست ها برای ممنوعیت آ اف د به طور فزاینده ای بیشتر می شود. در بسیاری از شهرهای آلمان، از جمله توبینگن، مردم علیه افراط گرایی راستی و ایده های فاشیستی مانند مهاجرت اجباری تظاهرات می کنند. این ایده داستان دارد. در سال ۱۹۴۰، نازی ها ابتدا قصد داشتند میلیون ها یهودی را به ماداگاسکار تبعید کنند، اما سپس آنها میلیون ها یهودی را در هولوکاست به قتل رساندند. موضوع مهاجرت همچنین نقش مهمی در نشست محرمانه بین اعضای آ اف د و سایر افراط گرایان راست، افراط گرایان راست و نژادپرستان در ۲۵ نوامبر در نزدیکی پوتسدام ایفا کرد. این توسط رسانه “کرکتیو” فاش شد (به پیوند مراجعه کنید). روزنامه نگاران میخواهند با تحقیقات خود دموکراسی را تقویت کنند.
تصادفی یا نه: هتلی که راستگرایان در مورد ایده های مهاجرت خود صحبت کردند، تنها هشت کیلومتر با خانه کنفرانس وانزه فاصله دارد. در آنجا نازی ها نابودی سیستماتیک یهودیان را هماهنگ کردند.
اطلاعات: هیئت داوران مستقل برای کمپین “کلمه بد سال” در ماربورگ متشکل از زبان شناسان، یک روزنامه نگار و یک عضوی است که هر سال تغییر می کند، این بار یکی از اعضای سابق س د او در بوندستاگ. هیئت منصفه ۲۳۰۱ پیشنهاد برای کلمه بد سال ۲۰۲۳ دریافت کرد. این کمپین از سال ۱۹۹۱ وجود دارد. هدف آن افزایش آگاهی است تا کلمات و فرمول هایی که تبعیض آمیز، گمراه کننده یا ناقض کرامت انسانی هستند، شناسایی شوند.
ببینید:
https://www.unwortdesjahres.net/wp-content/uploads/2024/01/Pressemitteilung_Unwort_2023_finale_Version_Marburg.pdf
و
https://correctiv.org/aktuelles/neue-rechte/2024/01/10/geheimplan-remigration-vertriebung-afd-rechtsextreme-november-treffen/

tun24011603

www.tuenews.de

Das Unwort 2023 ist “Remigration”. Foto: tuenews INTERNATIONAL / Linda Kreuzer.
002269

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html