دکتر زین الدین: واکسیناسیون کرونا مهم است

واکسيناسیون علیه كوويد ١٩ پرتوی بزرگ از امید در مبارزه با ویروس کرونا است. این را دکتر ازدهار زینالدین در مصاحبه ویدیویی با تونیوز اینترنشنال توضیح می دهد. دکتر زین الدین چهار سال پیش از سوریه به آلمان آمد. وی در حال حاضر به عنوان پزشک واکسیناسیون در مرکز واکسیناسیون کرونا در منطقه توبینگن مشغول به کار است و سه ماه پیش خودش واکسن زده بود. کسانیکه واکسینه می شوند به طور قابل توجهی خطر عفونت یا دوره شدید مریضی را کاهش می دهند. واکسیناسیون برای کل افراد جامعه نیز مهم است. اگر تعداد نفرات بيشترى واکسینه شوند، ویروس دیگر نمیتواند گسترش یابد. بنابراین کسانی که واکسینه می شوند از دیگران محافظت می کنند، به عنوان مثال افرادی که سیستم ایمنی بدنشان ضعیف است، نمیتوانند واکسینه شوند.

https://www.youtube.com/channel/UC75yk8pmk_r3dSxYh6R6krg

مصاحبه با ولفگانگ سنوالد با دکتر ازدهار زین الدین در تاریخ ۴ می ۲۰۲۱

…۱

tun21050401

Bei der Impfung. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html