بلیط آلمان: آن را روی تلفن همراه خود دریافت کنید

بلیط آلمان را فقط میتوان به عنوان بلیط کاغذی کلاسیک تا پایان سال خریداری کرد و پس از آن فقط به صورت کارت چیپ یا بلیط تلفن همراه صادر می شود. بلیط آلمان را میتوان از قبل بر روی تلفن همراه خود دانلود کرد
اگر میخواهید از بلیط تخفیف دار آلمان برای ساکنان توبینگن با قیمت ۳۴ یورو به عنوان بلیط تلفن همراه استفاده کنید، باید به برنامه”هرجا که میخواهید” نالدو اعتماد کنید. برای انجام این کار، ابتداباید در مرکز اشتراک نالدو
(www.abos.naldo.de)
ثبت نام کنید، سپس برنامه را دانلود کنید و در نهایت دستورالعمل های صفحه اصلی را دنبال کنید
https://www.naldo.de/fileadmin/media/tickets/faq/19-06-Leitfaden-faq-handyticket-wdwapp.pdf
اساساً در مورد فعال کردن یک پیوند تأیید و وارد کردن کد بازیابی برنامه در زمان مناسب است.
بلیط آلمان روی کاغذ را نیز میتوان در سایت نالدو به بلیط تلفن همراه تبدیل کرد. در
www.abos.naldo.de
دکمه ای وجود دارد که میتوان از آن برای مدیریت اشتراک های موجود استفاده کرد
هر کسی که بخواهد بلیط آلمان را به عنوان بلیط تلفن همراه بدون تخفیف توبینگن بخرد، میتواند ارائه دهندگان را انتخاب کند
Deutsche Bahn (www.bahn.de) Deutschlandticket
را به عنوان بلیت تلفن همراه و همچنین ارائه دهندگان ویژه مانند برنامه
(https://deutschlandticket.app)
ارائه می دهد. در آنجا شما همچنین میتوانید اشتراک را مدیریت کنید و از کاغذ تعویض بلیط تلفن همراه اگر سؤال دیگری دارید، مرکز اشتراک نالدو توبینگن در
Stadtwerke (Eisenhutstraße 6)
دوشنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۵ بعد از ظهر و جمعه از ساعت ۸ صبح تا ۱ بعد از ظهر به شما کمک می کند
تلفن: ٠٧٠٧١١٥٧٤٥٧
ایمیل
abo-tue@naldo.de

tun23091103

www.tuenews.de

Das Deutschlandticket: Papierfahrkarte oder App. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

002113

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html