پول از طرف دولت برای ادغام

شهرداری آمربوخ ۱۱۵۰۰ یورو برای ادغام پناهندگان دریافت می کند. این پول از برنامه دولتی “ادغام محلی” تامین می شود. وزارت امور اجتماعی در بادن-وورتمبرگ ميخواهد از ۲۹ پروژه – از جمله تونیوز اینترنشنال – حمایت کند. “یکپارچگی زندگی” نام پروژه آمربوخ است. این شامل حمایت زبانی برای پناهندگان، کارگاه های آموزشی برای فرصت های برابر بهتر و پیشنهادات نظارتی برای داوطلبان است. همچنین کیسه هایی با اسباب بازی وجود خواهد داشت که کودکان خانواده های پناهنده میتوانند آن را قرض بگیرند. این پروژه همچنین شامل جلسات آشنایی برای افرادی است که به تازگی به آمربوخ آمده اند. به سايت… Read More

When the child is sick, the health insurance pays

When a child is sick, mothers or fathers often cannot go to work because they cannot find care. For children younger than 12, they are entitled to children’s sick days and children’s sick pay if there is no one else in the household to look after the sick child. This means that the mother or father does not have to go to work and their health insurance fund transfers 90 percent of their net salary. This is what it says on the homepage of the Federal Ministry of Health. Parents who are insured with a statutory health insurance fund are… Read More

ایالت از برنامه تونیوز اینترنشنال حمایت می کند

پروژه رسانه ای یکپارچه تونیوز اینترنشنال، مستقر در توبینگن، تا سال ۲۰۲۶ مجموعاً ۱۲۰۰۰۰ یورو بودجه دریافت می کند. وزارت امور اجتماعی بادن-وورتمبرگ این را در یک بیانیه مطبوعاتی در تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۲۳ اعلام کرد. در مجموع، کمیته ای متشکل از کارشناسان ایالتی ۲۹ پروژه ادغام را انتخاب کرده اند که در مجموع با حدود دو میلیون یورو از صندوق سرمایه گذاری “ادغام محلی – تقویت ساختارهای شهرداری” تامین مالی می کند. تونیوز اینترنشنال یکی از شش پروژه در کشور است که با حداکثر میزان بودجه تامین شده است. این از اعلامیه وزیر اجتماعی و ادغام مانه لوخا در… Read More

Französische Filmtage in Tübingen

Am 1. November starten die diesjährigen Französischen Filmtage. Bis zum 8. November zeigen Kinos in Tübingen, Rottenburg, Reutlingen und Stuttgart rund 100 Filme aus dem französischsprachigen Raum. Dieses Jahr steht alles unter dem Zeichen des 40. Jubiläum der Filmtage. Daher liegt der Länderschwerpunkt 2023 in Frankreich selbst. Wie jedes Jahr gibt es auch zahlreiche Filme aus Canada, Marokko und anderen frankophonen Ländern. Neben Komödien, Dramen und Dokumentationen, liegt der Fokus auf dem jährlichen Kurz- und Langfilmwettbewerb, bei dem der beste Film durch eine internationale Jury ausgezeichnet wird. Mit Gästen wie der Schauspielerin Emmanuelle Devos können Besucher im Anschluss der Filme… Read More

1 8 9 10

Contact Us

Magazine Html