اجازه اقامت در توبینگن اکنون الکترونیکی/دفتر مهاجرت قرار ملاقات ها را تغییر می دهد

در توبینگن، اجازه اقامت فقط به صورت آنلاین قابل درخواست یا تمدید است. هر کسی که از کشوری خارج از اتحادیه اروپا می آید و ميخواهد برای مدت طولانی تری در آلمان بماند به این سند نیاز دارد. هر دو درخواست و برنامه های بيشتر را میتوان به صورت شبانه روزی و بدون قرار ملاقات در اداره مهاجرت تکمیل کرد. پیوند درخواست آنلاین برای اجازه اقامت الکترونیکی (eAT) را میتوانید در وبسایت شهر به نشانی زیر بیابید
www.tuebingen.de/eat
مدارک مورد نیاز مستقیماً در برنامه آنلاین بارگذاری و ارسال می شود. طبق بیانیه مطبوعاتی شهر، این بدان معنی است که اداره مهاجرت میتواند درخواست ها را با سرعت بیشتری پردازش کند. تنها استثناء: اگر از نظر فنی امکان پر کردن درخواست آنلاین وجود ندارد. فقط در این صورت میتوان مدارک را به اداره مهاجرت به آدرس
(Bei der Fruchtschranne 5, 72070 Tübingen)
فرستاد یا شخصاً در بخش اطلاعات آنجا تحویل داد. دیگر نمیتوان قرار ملاقات های شخصی را در اداره مهاجرت رزرو کرد. با اینحال، قرار ملاقات های رزرو شده تا ۲۷ اکتبر همچنان معتبر است. اگر به موضوعاتی غیر از اجازه اقامت مربوط می شود، میتوانید از طریق ایمیل به آدرس
auslaenderamt@tuebingen.de
با اداره مهاجرت تماس بگیرید. ساعات مشاوره تلفنی دوشنبه تا پنج شنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۶ به شماره ٠٧٠٧١٢٤٠٢٥٥٠
می باشد، در صورتیکه درخواست نیاز به مکالمه شخصی داشته باشد، اداره مهاجرت با شما تماس گرفته و به شما وقت می دهد
به
https://www.tuebingen.de/1620.html#/40895
مراجعه کنید

tun23092001

www.tuenews.de

Das Ausländeramt in Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Ute Kaiser.

002020

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html