پناهندگان با شوابن کاملاً همراه هستند

„هیچ چیز شگفت‌انگیزتر از زمانی نیست که یک مهاجر با گویش صحبت کند.“ این واکنش نخست وزیر وینفرید کرچمن بود که در ۱۶ آگوست ۲۰۲۲ از تیم تحریریه تونیوز اینترنشنال در لندراتس آمت توبینگن بازدید کرد و از او پرسیده شد که آیا توصیه می کند پناهندگان گویش شوابن را یاد بگیرند یاخیر. کرچمن از تجربیات خود به عنوان فرزند خانواده ای که در سال ۱۹۴۵ از ارتش شوروی به آلمان غربی گریخته بود، صحبت کرد. از این نظر، مهاجرت برای او فقط کلمه ای نیست که „فقط آن را آدم بشنود و با آن دیگران را تحت تأثیر قرار دهد. بلکه من تجربیات واضحی با آن داشته ام“. مزیت اول مهاجرت این بود که او در اینجا متولد شود و برای اولین بار در خانواده از گویش شوابن برخوردار باشد. با استفاده از گویش شوابیش به عنوان مثال میتوانید ببینید: „البته خوب صحبت کردن نیز کلید ادغام است.“ او فقط ميتو‌انست بارها و بارها بگوید: „یادگیری زبانی که به آنجا آمده‌ایم، بسیار بسیار مهم است!“ ناشر ولفگانگ سانوالد به بحث در دفتر تحریریه تونیوز اینتر‌نشنال ادامه داد: مرکز کار فقط برای دوره‌های آلمانی استاندارد (زبان رسمی) هزینه می‌دهد. آیا نباید به جای آن برای دوره های شوابن هزینه می پرداختند؟ رئیس دولت به این موضوع اشاره کرد: „این امر امروز دیگر چندان مهم نیست. خود شوابی‌ها دیگر واقعاً نميتو‌انند به زبان شوابی صحبت کنند و متأسفانه گویش در حال کاهش است

tun22081803

www.tuenews.de

Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu Besuch bei der Redaktion von tünews INTERNATIONAL im Landratsamt Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html