چه کسی در هنگام بیماری والدین کمک می کند

هنگامی که مادران یا پدران مجرد به شدت بیمار می شوند، برای کل خانواده بد است. در این مورد چه کسی از بچه ها مراقبت میکند؟ تحت شرایط خاصی از شرکت های بیمه سلامت کمک می شود که توسط قانون تنظیم شده است. با اینحال، مدت زمان ارائه پشتیبانی از شرکت بیمه درمانی به شرکت بیمه درمانی ديگر متفاوت است. به عنوان مثال، اعضای بیمه آ او کا میتوانند تا یک سال از کمکهای داخلی استفاده کنند
اولین شرط، گواهی پزشکی است. در صورتیکه مادر یا پدر کودکان زیر ۱۲ سال دارای یک بیماری حاد جدی باشد یا بیماری موجود بدتر شود، این توسط پزشک خانواده ارائه می شود. به عنوان مثال، آ او کا به برونشیت اشاره می کند که به ذات الریه منجر شده است یا گچ پا پس از شکستگی پا. علاوه بر این، هیچ کس دیگری در خانه زندگی نمی کند که بتواند از کودک و زندگی روزمره مراقبت کند
در چنین مواردی، خدمات مراقبت از خانواده، از جمله، میتواند کمک کند. یک مرور کلی آنلاین وجود دارد
https://www.buendnis-fuer-familie-tuebingen.de/mediawiki/images/0/08/Flyer_Notfallbetreuung_12.2016_Internet.pdf
وقتی صحبت از کمک طولانی مدت به میان می آید، خدمات تخصصی کمک آموزشی در اداره رفاه جوانان نیز نقطه تماس است. مراکز خانواده و جوانان در توبینگن، موسینگن و روتنبورگ اغلب میتوانند کمک کنند
https://www.kreis-tuebingen.de/Startseite/landratsamt/jugend-+und+familienberatungszentrum.html

tun23011701

www.tuenews.de

Kliniken in Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

001748

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html