آزمون آلمانی برای مهاجران: قوانین جدید

یک آزمون زبان مخصوصاً برای مهاجران وجود دارد – آزمون آلمانی برای مهاجران
(DTZ)
این به شما اجازه می دهد تا دانش خود را در سطوح آ٢ و ب١ نشان دهيد. قوانین جدیدی از ژانویه ٢٠٢٣ وجود دارد. اگر میخواهید در آزمون د ت زد شرکت کنید، یا باید گواهی معتبر شركت در دوره ادغام داشته باشید یا ابتدا باید با هزینه شخصی در بخشی از دوره ادغام شرکت کنید. یک بخش(مودول) دوره شامل ۱۰۰ ساعت آموزش است. به عنوان مثال، در مرکز آموزش بزرگسالان (فو هااس) در توبینگن، آزمون زبان در تمام روز ۱۵۰ یورو هزینه دارد. طبق وبسايت فو ها اس، دنبال كنندگان سايت فو ها اس ۳۰ یورو تخفیف دریافت می کنند. گذراندن سطح ب١ به عنوان مدرک مهارت زبان آلمانی برای تابعیت پذیرفته میشود. از سال ۲۰۲۳، تلک، دیگر مسئول آزمون آلمانی برای مهاجران نیست، بلکه انجمن آماده سازی مطالعات آکادمیک و توسعه آزمون
(g.a.s.t)
است. اطلاعات بیشتر در
https://www.gast.de/de/forschung-entwicklung/entwicklung/auftraege/deutsch-test-fuer-zuwanderer-dtz
و وسایل مورد نیاز تمرین برای آماده شدن برای امتحان
https://www.gast.de/de/forschung-entwicklung/entwicklung/auftraege/deutsch-test-fuer-zuwanderer-dtz/der-dtz-auf-einen-blick#c2282

tun23020603

www.tuenews.de

Die vhs hat auch viele online-Angebote. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

000127

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html