کنه ها میتوانند شما را بیمار کنند

در بادن-وورتمبرگ خطر ابتلا به
TBE
آنسفالیت زیاد است. این چیزی است که موسسه رابرت کخ در بیانیه خود نوشته است. این بیماری توسط کنه ها به انسان منتقل می شود. کنه ها، به عنوان مثال، روی تیغه های چمن یا در بوته های کم ارتفاع می نشینند. آنها در اوایل تابستان فعال می شوند. لباس های بسته می توانند انسان را در برابر آنها محافظت کنند. همچنین امتناع از راه رفتن میان مراتع یا زیر درختان، بلکه ماندن در مسیرهای آسفالته کمک می کند. کارشناسان توصیه می کنند افرادی که زمان زیادی را در باغ خود یا در طبیعت می گذرانند، قبل از فصل کنه از آوریل تا اکتبر واکسینه شوند. موسسه رابرت کخ می نویسد: تقریباً همه افرادی که درسال ۲۰۲۲ به
TBE
مبتلا شده اند به اندازه کافی واکسینه نشده اند. کنه ها هنگام مکیدن ویروس را منتقل می کنند. بنابراین، اين حشرات باید فوراً از پوست بدن خارج شوند و زخم باید ضد عفونی شود. برداشتن را میتوان با موچین یا ابزار مخصوص انجام داد. کنه باید نزدیک سطح پوست گرفته شود و به آرامی مستقیماً از پوست بیرون کشیده شود
لطفا مراجعه کنید
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2023/09/Art_01.html
و پاسخ به سوالات متداول، از جمله
TBE
هنگام سفر به خارج از کشور
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/FSME/FSME-Impfung/FSME-Impfung.html?nn=2375548

tun23030801

www.tuenews.de

Mit Hilfe einer Zange kann man Zecken entfernen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Kerstin Markl.

001425

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html