رمضان مبارک

ماه مبارک رمضان از ۲۳ مارس امسال آغاز و در ۲۰ آپریل به پایان می رسد. ماه رمضان نهمین ماه در تقویم قمری است و با ظهور هلال ماه آغاز می شود. این تاریخ توسط محاسبات نجومی توسط برخی از کشورها و سازمان های مسلمان تعیین می شود، در حالیکه برخی دیگر به دیدن هلال ماه مبارک رمضان در آسمان در چهارشنبه قبل از آن با چشم غیر مسلح تکیه می کنند. روزه دار از طلوع تاغروب آفتاب از خوردن و آشامیدن و آمیزش و استعمال دخانیات پرهیز می کند
هدف روزه گرسنگی و تشنگی نیست، بلکه تقرب به خدا و شناخت اسراف روزانه فرد و صدقه دادن به نیازمندان است. یعنی نه تنها از خوردن و آشامیدن پرهیز، بلکه به دیگران آزار نرساند، با کسی مجادله نکند و از افکار شهوانی دوری کند. مهم است که روزه گرفتن نیزبه ایجاد رفتار خوب در این ماه کمک کند. روزه برای یک انسان سالم واجب است. کودکان، زنان باردار، زنان شیرده، زنان حائض، مسافران و افراد مسن روزه ندارند. دو وعده غذایی است: «سحور» قبل از طلوع آفتاب و «افطار» بعد از غروب آفتاب. طبق تقویم مرکز اجتماعات و فرهنگ اسلامی در توبینگن، سحر از ساعت ۴ صبح تا۴:۳۰ صبح و زمان افطار از ساعت ۱۸:۴۵ تا ۲۰:۳۰ است. تفاوت در اینجا ناشی از تغییر روزانه در زمان طلوع و غروب خورشید است

tun23031504

www.tuenews.de

Das islamische Mondsichel-Symbol Hilal. Foto: tünews INTERNATIONAL / Oula Mahfouz.
000450

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html