بورسیه تحصیلی در آلمان

تحصیل در آلمان گران است. دانشجویان برای اجاره، خواربار، غذاخوری، هزینه ترم و مواد تحصیلی به پول نیاز دارند. کسانی که تحت حمایت خانواده نیستند باید به دنبال راه حل های دیگری باشند. علاوه بر کار و
(BaföG)
بافوگ، این میتواند یک بورس تحصیلی نیز باشد. طبق راهنمای مطالعه
studienwahl.de
در مجموع ۱۷۵۰ بنیاد از دانشجویان در آلمان پشتیبانی می کنند. کسانی که در یک برنامه بورسیه پذیرفته میشوند، مبلغی ماهیانه دریافت می کنند، اما همچنین مجموعه ای از سمینارها و کارگاه های آموزشی و همچنین حمایت از مربیان دریافت می کنند. ۱۳ سازمان بزرگ سراسری برای ارتقای دانش آموزان با استعداد از طرف وزارت آموزش و تحقیقات فدرال بورسیه تحصیلی اعطا می کنند. میزان بودجه برای همه این پایه های مطالعاتی یکسان است، پس از اتمام تحصیل، نیازی به بازپرداخت پول نیست. علاوه بر این، تعدادی بنیاد دیگر نیز وجود دارند که میزان بودجه آنها متفاوت است
به عنوان مثال
Deutschlandstipendium
۳۰۰ یورو در ماه کمک می کند، در حالیکه بنیاد فردریش-ایبرت تا ۸۳۰ یورو به دانشجویان خارجی کمک میکند. نمای کلی پایه ها را میتوان در وبسایت زیر مشاهده کرد
https://studienwahl.de/finanzielles/finanzierungsmoeggliche/stipendien
همچنین میتوانید اطلاعات زیادی را در وبسایت مربوطه دانشگاه توبینگن پیدا کنید
https://uni-tuebingen.de/studium/rund-ums-studium/studienfinanzierung/stipendien/
همچنین در آدرس
https://uni-tuebingen.de/studium/rund-ums-studium/studienfinanzierung/
موارد اضافی وجود دارد
حمایت مربیان و کارگاه های اضافی نه تنها به شما کمک می کند تا راه خود را در زندگی روزمره دانشجویی پیدا کنید، بلکه ایجاد شبکه ای برای آینده شغلی را آسان تر می کند. هر بنیاد معیارهای خاص خود را برای تامین مالی دارد. بنابراین انتظار می رود که دارندگان بورس تحصیلی آینده ارزشهای ایده آل بنیاد را به اشتراک بگذارند – چه در مورد بنیادهای وابسته به کلیسا و چه در مورد بنیادهای وابسته به حزب. همچنین اغلب فرض می شود که دانش آموزان از نظر اجتماعی متعهد هستند. همچنین بورسیه هایی وجود دارد که به طور خاص از افراد دارای سابقه مهاجرت و پناهندگان حمایت می کند – مانند بنیاد اسلامی ابن سینا یا بنیاد هانسبوکلر وابسته به اتحادیه. عملکرد تحصیلی خوب و مهارت های زبانی خوب معمولا مورد نیاز است. به عنوان مثال، بنیاد فردریش ایبرت به گواهینامه س١ موسسه گوته نیاز دارد

tun23041706

www.tuenews.de

Eberhard Karls Universität Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

001060

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html