بزرگترین قبرستان جهان در بغداد است

از سمیر ابراهیم قبرستان وادی السلام در نزدیکی نجف در جنوب غربی بغداد، پایتخت عراق، یکی از مهم ترین مکانهای دفن مسلمانان شیعه و همچنین بزرگترین قبرستان در جهان است. تخمین زده می شود که بیش از پنج میلیون قبر در آنجا وجود داشته باشد، چند برابر یک و نیم میلیون نفر از ساکنان شهر نجف. سالانه میلیون ها شیعه از سراسر جهان و همچنین از ایران این قبرستان را زیارت می کنند. این گورستان در فهرست موقت عراق برای میراث جهانی یونسکو قرار دارد. مردم بیش از ۱۴۰۰ سال است که در این گورستان دفن شده اند. مورخان میگویند… Read More

Фінанси: Для чого Schufa збирає дані

Сильвія Гаден та Яна Руденко Після закриття провадження у справі про неплатоспроможність, особа тепер може швидше розпочати новий старт: Schufa скоротила термін зберігання інформації про погашення залишкової заборгованості з трьох років до шести місяців. Про це кредитне агентство повідомило на своєму сайті. https://www.schufa.de/ueber-uns/presse/pressemitteilungen/schufa-loescht-restschuldbefreiung-sechs-monaten/ Це означає, що через пів року після закінчення процедури ніхто не дізнається, чи була колись особа переобтяжена боргами та чи досі має непогашені борги. Таким чином Schufa реагує на поточні судові справи, в тому числі ті, що розглядаються в Європейському суді. Більше про оновлення: https://www.schufa.de/themenportal/restschuldbefreiung-5-fakten-loeschfrist/ Хоча майже всі чули про Schufa Holding AG, багатьом про цю компанію… Read More

Die syrische Stadt Dura Europos, „Pompeji der Wüste“ und multikulturelles Zentrum

Von Youssef Kanjou In Syrien gibt es viele archäologische Stätten, die unter Archäologen und im Tourismus bekannt sind. Dies gilt beispielsweise für Palmyra an der Westwüste, die Stadt Mari am Euphrat und die Stadt Ugarit an der syrischen Küste. Aber Dura Europos, „Pompeji des Ostens“ oder „Pompeji der Wüste“, wie es auch genannt wird, ist nicht so berühmt wie andere archäologische Städte – trotz seiner kulturellen und historischen Bedeutung sowie als sehr wichtige Station für Handelskarawanen. Der Vergleich mit Pompeji wird gezogen, weil in Dura Europos wie in Pompeji viele Wandgemälde und auch organische Materialien gefunden wurden. Die Stadt Dura… Read More

Contact Us

Magazine Html