پس از دو سال حکومت طالبان: پناهندگان از افغانستان در سراسر جهان

بر اساس گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، ۵٫۷ میلیون پناهجو از افغانستان در پایان سال ۲۰۲۲ در خارج از خانه های خود زندگی می کردند. این باعث می شود که مردم افغانستان بعد از پناهندگان سوریه و اوکراین سومین گروه بزرگ پناهندگان در جهان باشند. حدود ۲۸۶۰۰۰ پناهجو افغان در آلمان زندگی می کنند. این امر آلمان را در رتبه سوم در میان کشورهای دریافت کننده قرار میدهد. حدود ۹۰ درصد از پناهجویان افغان در دو کشور همسایه ایران (حدود ۳٫۴ میلیون نفر) و پاکستان (حدود ۱٫۷ میلیون) هستند. دو سال پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، سرویس رسانه ای اینتگرشن مهمترین چهره های پرواز از افغانستان را گردآوری کرد. با اینحال، مشخص نیست که چه تعداد از مردم از زمان تصاحب توانسته اند فرار کنند
بیش از ۳۰ سال است که مردم افغانستان به دلیل درگیری های نظامی مداوم به آلمان می آیند. به گفته منابع آلمانی، حدود ۴۲۰۰۰۰ نفر با سابقه مهاجرت از افغانستان در آلمان زندگی می کنند که از این تعداد حدود ۳۷۷۰۰۰ نفر اتباع غیر آلمانی هستند. در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲، حدود ۲۸۶۰۰۰ پناهنده از افغانستان در آلمان زندگی می کردند. حدود ۲۱۱۰۰۰ نفر از آنها پناهنده شناخته شده هستند. اکثرآنها به اصطلاح ممنوعیت اخراج دارند، زیرا در کشور مبدأ آنها “خطر جدی برای جان، اعضای بدن یا آزادی” وجود دارد. شما یک اجازه اقامت برای یک سال دریافت می کنید که میتواند به طور نامحدود تمدید شود. آنها فقط در موارد استثنایی مجاز به الحاق همسر یا فرزند خود به آلمان هستند. مردم افغانستان پس از مهاجران سوریه دومین گروه بزرگ پناهندگان در آلمان را تشکیل می دهند. حدود یک سوم آنها خردسال هستند. بسیاری از پناهجویان افغان مجبور شده اند برای درخواست حمایت به دادگاه مراجعه کنند. در سال ۲۰۲۲، دادگاه ها در ۹۵ درصد پرونده ها به نفع شاکیان رأی دادند. رویهها در مورد این بود که آیا افراد حمایت می شوند یا اینکه میتوانند وضعیت حفاظتی خود را بهبود بخشند. اخراج به افغانستان از اوت ۲۰۲۱ به حالت تعلیق درآمده است. حدود ۲۴۰۰۰ افغان در آلمان به عنوان “مجبور به خروج از کشور” در نظر گرفته می شوند. یعنی از آنها خواسته شد که کشور را ترک کنند

tun23081701

www.tuenews.de

Eine Landschaft in Afghanistan. Foto: Maryam Momand.
001013

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html