فقط با ماسک در کلینیک توبينگن

افراد زیادی هستند که به ویروس کرونا و سایر بیماری ها مبتلا هستند، به همین دلیل کلینیک توبینگن استفاده از ماسک را اجباری کرده.
به گفته کلینیک این موضوع از دوشنبه۱۳ نوامبر اعمال می شود. استفاده اجباری از ماسک داخل تمام ساختمان ها اعمال می شود. برای بیماران سرپایی و ملاقات کنندگان و بیماران تاگس کلینیک ماسک های معمولی پزشکی کافی است و حتما نباید از ماسک اف اف پ۲ استفاده کنند.
همچنین همکاران کلینیک زمانی که مستقیم با بیماران در تماس هستند باید از ماسک استفاده کنند.
https://www.medizin.uni-tuebingen.de/de/das-klinikum/pressemeldungen/609?press_str=

tun23111001

www.tuenews.de

Masken in der Schule. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.
000833

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html