تظاهرات کشاورزان در ١٠ ژانویه در منطقه توبینگن

 

کشاورزان در حال حاضر در سراسر کشور عليه طرح های دولت فدرال از جمله معافيت هاى مالياتى، گازوئيل كشاورزى اعتصاب ميكنند. اگرچه برخی از این طرح ها قبلاً لغو شده است، اما کشاورزان در منطقه توبینگن نیز مسیرهای دسترسی بزرگراه را مسدود کردند. این امر باعث هرج و مرج ترافیکی در روز دوشنبه ٨ ژانویه شد.
روز چهارشنبه، ١٠ ژانویه، یک کمپین جدید توسط انجمن کشاورزان منطقه توبینگن برگزار می شود. از ساعت ٢:٣٠ بعد از ظهر کشاورزان با تراکتورهای خود در
Europaplatz

در توبینگن ملاقات خواهند کرد. مقصد سفر اعتراضی بودلسهاوزن است.
Rottenburg
، Unterjesingen،Tübingen
و
B 27
به ویژه تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. این اقدام قرار است ساعت ١٨ به پایان برسد. در پایان هفته اعتراض سراسری، تظاهرات بزرگی در روز دوشنبه ١٥ ژانویه در برلین برنامه ریزی شده است. سایر بازیگران سیاسی مانند افراط گرایان راست یا به اصطلاح متفکران جانبی سعی دارند از اقدامات کشاورزان سود ببرند.
یواخیم روکوید، رئیس انجمن، گفت که انجمن کشاورزان رسماً از “گروه های راستگرا و دیگر گروه های رادیکال که تمایل به براندازی دارند” فاصله می گیرد.

tun24010901

www.tuenews.de

Landwirtschaftliche Nutzfläche bei Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

002254

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html