چگونه عید پاک را در هنگام کرونا بگذرانیم؟

 شرايط فعلى براى همه ما بسيار دشوار است. ما باید تعطیلات عید پاک را بدون دوستان، ديد و بازدید و جشنهاى عيد پاك بگذرانیم! این شرايط مخصوصاً برایکودکان دشوار است. من همراه با دخترم به جنگل مى رويم برای پیدا کردن تخم مرغ های عید پاک و كشف بهتر جنگل. شاید در آنجا بطور اتفاقی بعضی ازدوستان خود را ببينيم، در اين صورت ميتوانيم با رعایت فاصله ایمنی با آنها سلام و احوالپرسی کنیم. دختر من از بازی درجنگل و از طبیعت و آب و هوا لذت میبرد. امسال اين شرايط برای عید پاک غير عادى است. در عین حال ما باید از یکدیگر محافظت کنیم و سعی کنیم کمی برای خود و فرزندانمان شادی بیافرینیم.

tun040709

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 06.04.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Leave a Comment

Contact Us

Magazine Html