آمار علمی: تبعیض علیه پناهندگان در آوسبيلدونگ و جستجوی خانه

نژادپرستی و تبعیض عليه پناهندگان در آلمان در یافتن محل اقامت و ادغام در بازار کار، رندگى را براى پناهجويان دشوارتر می کند. این نتیجه یک مطالعه توسط دانشمندان علوم سیاسی در دانشگاه توبینگن است. این تیم ۶۴ مصاحبه با پناهندگان، مقامات، مراکز مشاوره، داوطلبان و اتحادیه ها در شش منطقه از آلمان انجام داده است. در گفتگوها، تجربیات نژادپرستی در مقامات، مدارس فنی حرفه ای، شرکت ها یاهنگام جستجوی محل اقامت به طور مکرر گزارش شده است که افراد تحت تأثیر آن بسیار استرس داشته اند. طرفین در مورد اظهارات تحقیرآمیز، تحریک کننده بودن و حاشیه سازی تا بحث های ملموس صحبت کردند. به گفته نویسنده نیکولای هوک، چنین تجربه هایی در مدارس حرفه ای میتواند باعث شکایت روان تنی و ترک تحصیل شود. درشرکت ها درگیری بین کارمندان وجود دارد. ”در برخی موارد، کسانی که مورد تبعیض قرار گرفته بودند از کار اخراج شدند، در حالی که کسانی که خود را نژاد پرستانه ابراز داشتند با تحریم مواجه نبودند. در مقامات، تعصبات و کمبود مهارت های زبانی دسترسی به پشتیبانی را برای پناهندگان دشوار میکند و آنها را به پشتیبانی خارجی وابسته می کند (به عنوان مثال از داوطلبان). همچنین پناهندگان یافتن آپارتمان را به ویژه دشوار میدانند و اغلب مجبورند برای مدت طولانی تری در محل زندگی پناهندگان زندگی کنند. به عنوان اقدامات متقابل، این مطالعه از جمله، ایجاد مراکز حرفه ای ضد تبعیض و مشاوره حقوقی در سراسر کشور و ارتقاء حمایت داوطلبانه از پناهندگان در زندگی روزمره را پیشنهاد می کند. علاوه بر این، مقامات و هنرستان ها باید از این موضوع آگاه شوند. مطالعه ”در پایین صفحه مشاهده کنید. نژادپرستی به عنوان مانعی برای بازار کار پناهندگان” به صورت بارگیری رایگان در سایت

http://www.welcome- democracy.de/arbeitsmarktintegration

در دسترس است. این بخشی از پروژه مشترک “به فرهنگ و دموکراسی در آلمان خوش آمدید” است که توسط وزارت تحقیقات فدرال تأمین می شود. با همکاری ابتکار

  IG Metall و اتحادیه صنفی  Pro Asyl

(اداره مهاجرت و مشارکت) منتشر شده است

tun112602

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 22.05.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html