ویزای بازدید کننده اغلب رد می شود: “مثل یک ضربه به شكم”

نوشته اولا محفوظ و اوته کایزا

پدربزرگ و مادربزرگ سوری در ترکیه مشتاق دیدار فرزندان خود بودند: دیدن فرزندان و نوه هایشان که در آلمان زندگی می کنند و در نهایت آنها را در آغوش بگیرند. پدربزرگ ۷۱ ساله و مادربزرگ ۶۳ ساله فقط با عکس و تماس های تصویری نوه های محصل خود را میشناسند. خانواده از زمانی که از سوریه گریختند – به مدت شش سال – از هم جدا شده اند. دختر حنین که در توبینگن زندگی می کند (نام تغییر کرده است) می گوید: همه اعضای خانواده از درد جدایی رنج می برند. ناگهان “نوری در انتهای تونل” برای آنها ظاهر شد. خانواده امیدوار بودند که دوباره آنها را در آلمان ببینند. برادر بزرگتر، مهندس عمران، برای ویزای بازدید ۹۰ روزه درخواست داد. همه هفته ها منتظر تصمیم سفارت آلمان در استانبول بودند. حنین به این امیدوار بود که آرزوی پدر ومادر برآورده شود. میزبان بالقوه شروع به برنامه ریزی و آماده سازی برای ملاقات پدر و مادر کرد. نامه سفارت برای چهار خواهر و برادر ساکن آلمان “مثل ضربه بر معده ” بود. سفارت نوشت: «تردیدهای منطقی در مورد اعتبار قصد شما برای خروج از کشور قبل از انقضای ویزا وجود دارد.» بنابراین درخواست ویزای شینگن رد شد. هر چند همه شرایط رعایت شده بود. در هنگام تصمیم گیری، ظاهراً حتی به حساب نمی آمد که یک دختر با والدینش در ترکیه زندگی می کند و این دلیلی برای بازگشت آنها به آنجا است. رد ويزا توسط سفارت در استانبول دختر را در توبینگن در ناامیدی عمیق فرو برد. نه تقریباً تمام انرژی و شادی را از او گرفت.

این فقط برای این خانواده در منطقه توبینگن صدق نمی کند. این را یک نظرسنجی غیر نماینده از پناهندگان نشان می دهد. تونیوز میخواست دقیقا بداند. ما از وزارت امور خارجه در برلین پرسیدیم که چه تعداد ویزای بازدیدکننده برای پناهندگان آلمان درخواست داده اند و چه تعداد درخواست ویزا رد شده است. وزارت خارجه فدرال نميتواند به این سوال پاسخ دهد. دلیل ارائه شده توسط دفترمطبوعاتی: “از آنجایی که برای پردازش درخواست های ویزا بی ربط است که متقاضی می خواهد از چه کسی بازدید کند، هیچ داده میزبان دیگری علاوه بر داده های آدرس در آلمان جمع آوری یا ثبت آماری نمی شود.” به همین دلیل است که تعداد زیادی از آنها آمار ویزای منتشر شده وزارت خارجه فدرال درمورد این سوال خاص چیزی برای گفتن ندارد.

سازمان حقوق بشری Pro Asyl نیز هیچ به شمار نمی آید. پیتر فون اور می گوید، اما موضوع ویزای بازدیدکننده «بیشتر در جلسات مشاوره مطرح می شود». او وکیل مشاور سیاست حقوقی Pro Asyl است. امتناع از ویزا به دلیل عدم تمایل به بازگشت، “روش معمول” است – حتی زمانی که صحبت ازملاقات برای مناسبت های خانوادگی مانند عروسی یا تولد باشد. گوینده این عمل را “مشکل بسیاربزرگ” می بیند. من برای پناهندگان بسیار متاسفم. دختر ساکن توبینگن این مشکل را برای خودش حل کرد و در واقع توانست پدر و مادرش را ببیند. حنين اخیراً تابعیت آلمان را گرفته است. او به طور خودجوش بلیط رزرو کرد و به ترکیه پرواز کرد. او میگوید: «اما پناهندگان زیادی هستند که چندان خوش شانس نیستند. برای آنها “درهای همه کشورهای جهان” بسته است. حنین درک نمی کند که چرا از دیدگاه او “دیدگاه انسانی” در هنگامدرخواست ویزا در نظرگرفته نمی شود. او با اشتیاق آرزو می کند که سفارتخانه های آلمان به دنبال راه حل های سازنده باشند. سپس، او مطمئن است که این “تأثیر مثبتی بر روان افراد آسیب دیده و همچنین بر توانایی آنهابرای ادغام” خواهد داشت. اطلاعات دقیق در مورد ویزا و پاسخ به سوالات متداول در آدرس زیر موجود است

https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/visa-und-aufenthalt

https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/fragenkatalog-node/-/606772

tun21092901

Blick aus dem Flugzeug. Foto: tünews INTERNATIONAL / Oula Mahfouz.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html