دفتر اصلی کتابخانه عمومی توبینگن به دلیل تعميرات تعطیل می شود

از پنجشنبه ۲۶ می تا دوشنبه ٣٠ ژوئن دفتر اصلی به دلیل تعمیرات تعطیل است. بازگرداندن رسانه ها در حال حاضر امکان پذیر نیست. مدت زمان رسانه های قرض گرفته شده تا سپتامبر/اکتبر تمدید خواهد شد. از طرف دیگر، شعبه درندینگن از سه شنبه، ۳۱ می تا شنبه، ۱۸ ژوئن (سه شنبه تا جمعه از ساعت ۱۰ صبح تا ۶ بعد از ظهر، شنبه از ساعت ۱۰ صبح تا ۲ بعد از ظهر) باز خواهد بود. از روزسه‌شنبه ۲۱ ژوئن، دفتر اصلی مجدداً باز خواهد شد، زیرا تعمیرات از طریق ساخت و ساز های شرکت های دیگر بیشتر محدود شده است. دسترسی موقت به کتابخانه از طریق خیابان گرابن است و بدون مانع است. بازگرداندن رسانه ها فقط در ساعات کاری با کارکنان امکان پذیر است. اطلاعات بیشتر
www.tuebingen.de/stadtbuecherei

tun22052405

www.tuenews.de

Stadtbücherei in der Altstadt. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html