آمار: سوری ها بزرگترین گروه پزشکان خارجی در آلمان را تشکیل می دهند

„حرفه پزشکی در آلمان رنگارنگ تر می شود“: بیش از ۵۷۰۰۰ پزشک خارجی در حال حاضر در آلمان کار میکنند. این از آمار فعلی انجمن پزشکی آلمان به دست می آید. این بدان معناست که بیش از ۱۰ درصد از ۵۴۸.۳۰۲ پزشک در آلمان از خارج از کشور می آیند. پزشکان سوری برای سومین سال متوالی مقام اول را از نظر تعداد پزشکان خارجی در آلمان کسب کردند.
در سال ۲۰۲۰ آنها ۵۲۴۲ نفر بوده‌اند. که از آنها ۴۳۱۴ نفر در بیمارستان های آلمان کار می کنند. پزشکان از رومانی با ۴۷۲۱ نفر رتبه دوم و پس از آن پزشکان یونان (۲۹۷۳)، اتریش (۲۹۰۱) و روسیه (۲۶۳۲) قرار گرفتند. این مجله پزشکی افزایش تعداد پزشکان خارجی در نظام سلامت را «تحول خوبی» می‌داند.
با توجه به کمبود فعلی پزشکان، بسیاری از کلینیک‌ها „بدون همکاران خارج از کشور در پر کردن جای خالی مشکلات بسیار بیشتری خواهند داشت“.
برای جزئیات بیشتر:
https://aerztestellen.aerzteblatt.de/de/redaktion/deutschland-arbeiten-woher-kommen-auslaendische-aerzte
tun22051808
www.tuenews.de

Symbol für die Ärzteschaft: das Stethoskop. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html