گواهی فرضیه – چه کسی به آن نیاز دارد و چگونه آن را دریافت کند

هر کسی که درخواست اقامت یا مجوز اقامت در آلمان را می کند، اجازه اقامت اولیه را از اداره مهاجرت دریافت می کند. این تا زمانی که مقامات بر روی برنامه تصمیم گرفته اند معتبر است. گواهی فرضیه ( برگه سبز اولیه) یک سند رسمی برای اثبات حق اولیه اقامت است. بنابراین فرد، حق داشتن تمام خدماتی را دارد که به مجوز اقامت مرتبط می شوند، مانند مزایای اجتماعی یا باز کردن یک دستورالعمل پایه. جبران خسارت و پیوستن به آلمان نیز امکان پذیر است. در حال حاضر نیز اغلب پناهندگانی که اقامتشان تایید شده و مدارک اقامت آنها توسط چابخانه فدرال چاپ شده است، نیاز به گواهی ساختگی دارد. به دلیل بار بیش از حد چاپخانه فدرال، گاهی اوقات زمان انتظار طولانی تری وجود دارد. سپس گواهی فرضی لازم است، برای مثال، برای دریافت مزایای بیشتر به مرکز کار ارائه شود.گواهی فرضی را میتوان از اداره مهاجرت مربوطه دریافت کرد: برای منطقه توبینگن: در اداره مهاجرت و لندراتس‌آمت. در آنجا میتوانید از طریق تلفن یا بهتر از طریق ایمیل از منشی مسئول وقت بگیرید. برای شهر توبینگن: در اداره مهاجرت شهر توبینگن. قرار ملاقات را میتوان به صورت آنلاین در آدرس زیر انجام داد:
Terminvereinbarung (tempus-termine.com)
برای شهر روتنبرگ: در اداره مهاجرت شهر روتنبورگ. رزرو آنلاین نیز در آنجا تحت قرار ملاقات موجوداست
Terminvereinbarung (tempus-termine.com)
پناهندگان از اوکراین پس از درخواست اجازه اقامت، گواهی فرضیه را از اداره مهاجرت از طریق ایمیل دریافت می کنند. اطلاعات بیشتر در مورد منطقه توبینگن را میتوان در جزوه “اوکراین -اطلاعات” یافت:
www.kreis-tuebingen.de/ukraine
tun22060903
www.tuenews.de

Fiktionsbescheinigung. Foto: tünews INTERNATIONAL.

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html