چشم انداز اقامت دائم

پناهندگانی که به خوبی ادغام شده اند باید چشم انداز (آینده) بهتری برای اقامت داشته باشند. وینفرید کرچمان، نخست وزیر بادن-وورتمبرگ، در بازدید از تیم تحریریه تونیوز اینترنشنال در دفتر منطقه توبینگن در ۱۶ آگوست ۲۰۲۲، این موضوع را تأیید کرد. به پناهندگانی که هزینه زندگیشان را خودشان تامین میکنند و دولدونگ شده اند، باید وضعیت امن داده شود. کرچمن گفت: «ما در این ائتلاف توافق کردیم. مورد فردی همیشه بررسی می شود. بر اساس یک فرمان جدید به مقامات مهاجرت، آزادی عمل قانونی در قانون اقامت باید در سراسر کشور به نفع حق دائمی اقامت استفاده شود. طبق یک بیانیه مطبوعاتی، با توجه به کمبود کارگران ماهر، این نیز “به نفع خود کشور است”.
پیوند به بیانیه مطبوعاتی و یادداشت های برنامه
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/bleibeperspektive-fuer-gut-integrierte-auslaenderinnen-und-auslaender/
tun22081702
www.tuenews.de

Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu Besuch bei der Redaktion von tünews INTERNATIONAL im Landratsamt Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html