اقدامات صرفه جویی در انرژی توسط دولت فدرال

ما با یک تلاش ملی روبرو هستیم و باید تعامل قوی بین ایالت، تجارت و جامعه، فدرال، دولت های ایالتی و محلی، شرکای اجتماعی، اتحادیه های کارگری، تجارت و انجمن ها و همچنین جامعه مدنی وجود داشته باشد، نوشته دولت فدرال در بیانیه مطبوعاتی خود در ٤ اکتبر. احکام تصویب شده شامل اقدامات مشخص برای دوره گرمایش آینده و دوره بعد از آن است. چند نمونه از بخش خصوصی و دولتی: مستاجرین میتوانند به طور داوطلبانه دمای اتاق را کاهش دهند، حتی اگر حداقل دمای بالاتری در قرارداد اجاره توافق شده باشد. در ساختمان‌های عمومی، راهروها و اتاق‌هایی که به ندرت استفاده می‌شوند دیگر گرم نمی‌شوند و آب گرم دیگر برای شستن دست‌ها در دسترس نیست. علاوه بر این، دمای عمومی اتاق به ١٩ درجه کاهش یابد. استثنائات عبارتند از: امکانات پزشکی، تسهیلات برای معلولان، امکانات مراقبتی، مدارس و مراکز مراقبت روزانه. روشنایی ساختمانها و بناهای تاریخی ممنوع است. در توبینگن، این مورد در مورد کلیسای دانشگاهی، قلعه و تالار شهر صدق می کند.
اطلاعات بیشتر:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/energiesparmassnahmen-2078224

tun22092805

www.tuenews.de

Tübingen bei Nacht. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

001741

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html