خشونت در ایران باید بررسی شود

شورای خلق سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای درباره خشونت علیه معترضان در ایران به تصویب رساند. کارشناسان مستقل قرار است در مورد نقض حقوق بشر توسط دولت ایران تحقیق کنند. آنها همچنین قرار است مدارکی را جمع آوری کنند تا روزی مسئولین را مورد بازخواست قرار دهند. این چیزی است که رسانه ها گزارش می دهند. آلمان و ایسلند درخواست خود را در ژنو ارسال کردند. اکثریت کشورهای عضو شورای حقوق بشر موافقت کردند. گفته می شود از زمان آغاز اعتراضات در ایران در اواسط سپتامبر، بیش از ۳۰۰ نفر کشته شده اند. ولکر ترک، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار آزادی بیش از ۱۴۰۰۰ نفری شد که در ارتباط با اعتراضات دستگیر شده اند. اطلاعات مربوط به شورای حقوق بشر در سايت
https://www.bmz.de/de/service/lexikon/un-menschenrechtsrat-60654
موجود است

tun22112502

www.tuenews.de

Nicht nur in Berlin protestieren Demonstranten gegen die menschenverachtende Macht der Mullahs. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

001719

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html