چگونه جنگ روسیه و اوکراین بر نیجریه تأثیر می گذارد

از برایت ایگبینوویا
آغاز جنگ تجاوزکارانه روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ تأثیری پایدار و شدید بر تمام جنبه های نیجریه، بزرگترین اقتصاد آفریقا داشته است. این امر قیمت نفت، گاز طبیعی، آلومینیوم، نیکل، دارو، گندم و سایر کالاها را افزایش داده است و بدبختی اقتصادی نیجریه را بدتر کرده است. جنگ دراوکراین، در فاصله بیش از ۸۰۰۰ کیلومتری، منجر به افزایش یارانه های بنزین و قیمت های بالاتر برای گازوئیل، سوخت هواپیما، گاز پخت و پز و برخی از مواد غذایی در نیجریه شده است. به گفته تحلیلگران، این تحول هزینه زندگی میلیون ها نیجریه ای را افزایش داده و ناتوانی این کشور در استفاده حداکثری از ثروت نفتی خود را بیشتر نشان داده است. وابستگی این کشور به کالاهای وارداتی مانند فرآورده های نفتی تصفیه شده، کودها و مواد غذایی، به ویژه گندم، به این معنی است که جنگی که آنها در آن شرکت ندارند، بر مردم نیجریه تأثیر می گذارد. بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱، نیجریه محصولات شیر، گندم و دانه ذرت را از اوکراین وارد کرد، در حالی که گندم، ماهی خالمخالی، شاه ماهی، وایتینگ آبی (ماهی از خانواده ماهی کاد)، سایر محصولات ماهی و واکسن‌ها را از روسیه وارد میکرد. در سال ۲۰۲۱، نیجریه مواد غذایی به ارزش ۲۱۵،۷ میلیارد نایرا، واحد پول نیجریه، از روسیه وارد کرد. سایر کالاها، مانند اجزای کود، در داده های تجاری اداره ملی آمار (NBS)
مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفتند. بیش از نیمی از واردات نیجریه از روسیه گندم بود. این بازار حدود ۹ماه است که متوقف شده است. اگرچه قیمت مواد غذایی در نیجریه قبل از جنگ افزایش یافته بود، اما تورم در ماه آوریل به ۱۸،۳۷ درصد افزایش یافت. این به دلیل افزایش قیمت نان و غلات، مواد غذایی، سیب زمینی، شراب، ماهی، گوشت، انرژی و روغن است
قیمت کود آلی
NPK
به شدت افزایش یافته است. این یک چالش بزرگ برای تولید مواد غذایی است. کودهای گران قیمت به معنای اجتناب کشاورزان از آنهاست. در نتیجه، تولیدات کشاورزی در حال کاهش است و موادغذایی به طور فزاینده ای کمیاب شده
مرجع
https://www.ifpri.org/blog/russia-ukraine-crisis-presents-threats-nigerias-food-security-potential-opportunities

tun22110301

www.tuenews.de

Beflaggung vor dem Tübinger Regierungspräsidium. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

001207

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html