آلمان به عنوان مقصد پناهندگان در سال ۲۰۲۲

در سال ۲۰۲۲، ۱.۳ میلیون پناهنده از جمله بیش از یک میلیون نفر از اوکراین و ۲۴۵۰۰۰نفر از کشورهای دیگر به آلمان آمدند. بر اساس گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، ۲۸.۶ میلیوننفر در سراسر جهان در حال حاضر به عنوان پناهنده، خارج از کشور خود زندگی می کنند که ۲۴ درصد بیشتر از سال قبل است. جنگ در اوکراین باعث این افزایش شدید شد: تقریباً هشت میلیون نفر از اوکراین، عمدتاً زنان و کودکان، به دنبال حمایت در اروپا بودند
پناهجویان جنگی از اوکراین اجازه ورود آزادانه به اتحادیه اروپا را دارند. بیشتر پناهندگان از کشورهای دیگر از طریق یکی از مسیرهایی که از دریای مدیترانه منتهی می شود، آمده اند. حدود۱۰۰،۰۰۰ نفر به ایتالیا و مالت، حدود ۳۲۰۰۰ نفر در اسپانیا و جزایر قناری و تقریباً ۲۲۷۰۰ نفر در یونان و قبرس رسیدند. مسیرهای مدیترانه همچنان به شدت خطرناک هستند: بر اساس برآوردهای سازمان بین المللی مهاجرت (IOM)، بیش از ۲۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۲ در طول این عبور جان خود را از دست دادند
بیشترین پناهجویان در آلمان از کشورهایی غیر از اوکراین از سوریه (۷۰۹۷۶)، افغانستان (۳۶۳۵۸)، ترکیه (۲۳۹۳۸) و عراق (۱۵۱۷۵) بوده اند. حدود یازده درصد آنها فرزندان پناهندگانی بودند که درآلمان به دنیا آمده بودند. حدود ۱۹۳۰۰۰ نفر که به دنبال حمایت از این کشورها بودند در واقع به آلمان آمدند – حدود ۵۸ درصد بیشتر از سال قبل. تنها در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ تعداد پناهجویان بیشتربود، در سال ۲۰۱۶ حدود سه برابر سال ۲۰۲۲ بود. پناهندگان اوکراینی مجبور به درخواست پناهندگی در آلمان نیستند. آنها یک حفاظت به اصطلاح موقت دریافت می کنند . حدود ۸۶۰۰۰۰ نفر آن را دریافت کرده یا درخواست داده اند. از بین افرادیکه از کشورهای دیگر در سال ۲۰۲۲ در آلمان درخواست پناهندگی داده اند، بیش از نیمی از آنها مثبت گرفتند(حدود ۱۲۸۵۰۰ نفر).
از حدود یک میلیون پناهنده از اوکراین، ۱۲۰۰۰۰ نفر در آلمان شغل پیدا کرده اند. ۱۸۳۰۰۰ پناهنده دیگر از اوکراین به عنوان بیکار ثبت شده اند. در میان پناهجویان از کشورهای دیگر، تعداد کارمندان همچنان در حال افزایش است.
در این بین، بیش از ۶۰۰۰۰۰ نفر از “پناهنده‌های کشورها ” در آلمان شاغل هستند و مشمول حق بیمه تامین اجتماعی هستند
در سال ۲۰۲۲ ، ۱۱۹۷۰ نفر که باید آلمان را ترک می کردند – حدود ۹ درصد بیشتر از سال قبل، اخراج شدند. تعداد افرادی که به طور داوطلبانه آلمان را ترک کردند نیز افزایش یافته است – با ۱۹درصد به حدود ۷۰۰۰ نفر. ۳۰۰۰۰۰ نفر با دولدونگ در آلمان زندگی می کنند که از این تعداد ۵۶۰۰۰ نفر بزودی مجبور به ترک کشور هستند
سرویس رسانه ادغام تمامی این ارقام را از منابع مختلف گردآوری و در سایت خود منتشر کرده است. برای تحقیق کامل:
Die wichtigsten Asylzahlen 2022 | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION (mediendienst-integration.de)

tun23011902

www.tuenews.de

Flüchtlingsunterkunft Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

001165

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html