بررسی حق دریافت کمک هزینه فرزند

خانواده های کم درآمد علاوه بر کمک هزینه فرزند، مستحق دریافت کمک هزینه مکمل فرزند نیز هستند. حدود ۲۵۰ یورو در ماه برای هرکودک است. در صورت وجود چند فرزند، مبلغ کل پرداخت می شود. بااین حال، تنها حدود یک سوم از کسانی که حق دارند تا کنون برای کمک هزینه فرزند درخواست داده اند. وزارت امور خانواده فدرال به درخواست جناح چپ در بوندستاگ پاسخ داد
اینکه آیا خانواده ها یا والدین مجرد مکمل کودک دریافت می کنند، از جمله به درآمد ناخالص والدین یا سرپرستان – حداقل ۹۰۰ یورو(زوجین) یا ۶۰۰ یورو (والدین مجرد) بستگی دارد. سایر شرایط: کودک باید کمتر از ۲۵ سال داشته باشد و در خانه زندگی کند و والدین از قبل برای فرزند یا فرزندان خود کمک هزینه کودک دریافت می کنند
هر کسی که قبلاً کمک هزینه فرزند دریافت کرده است مجبور نیست کاری انجام دهد. همه ذینفعان دیگر می توانند درخواست خود را به اداره مزایای خانواده ارسال کنند. این کار به صورت آنلاین نیز امکان پذیر است. کمک هزینه کودک به مدت شش ماه اعطا می شود. پس از آن، باید دوباره برای آن اقدام کنید
اطلاعات زیادی در مورد کمک هزینه کودک از طرف آژانس کار فدرال وجود دارد. حق مطالبه را میتوان بررسی کرد و درخواست را به صورت آنلاین از طریق پیوند
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kinderzuschlag-verstanding/kinderzuschlag-claim-hoehe-duration
ارسال کرد

tun23030102

www.tuenews.de

Ein Spielplatz in Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

000695

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html