پناهنده سابق ب ام درOstelsheim

رایان الشبل شهردار جدیدOstelsheim
در ناحیه
Calw
است. او که در سوریه متولد شد، آموزش های اداری گذراند و در شهرداری آلتنگشتت استخدام شد. وی از مجموع ۱۳۵۹ رای معتبر در اولین رای گیری ۵۵٫۴ درصد را به خود اختصاص داد. این از نتیجه نهایی رسمی که انجمن در وبسایت خود منتشر کرده است، بیرون می آید. الشبل در وبسایت خود می نویسد که او در سال ۲۰۱۵ در سن ۲۱ سالگی از سوریه گریخت تا حدی برای اجتناب از انجام خدمت سربازی. او وضعیت خود را اینگونه توصیف می کند: «اولین باربود که به طور محسوسی حمایت خانواده و اطرافیانم را از دست دادم. این یک احساس عجیب و بی سابقه بود. ناگهان تنها شدم! اما یک چیز واضح بود، من باید مسئولیت را می پذیرفتم. مسئولیت خودم و اطرافیانم. از آن زمان، اعمال من تحت سلطه این اصل قرار گرفت: مسئولیت.» از آن زمان به بعد، «دوران جدیدی» برای او آغاز شد. این در محل اقامت اجتماعی در
Calw-Wimberg
آغازشد. شهرداری آلتنگشتت به او پیشنهاد کارآموزی دوگانه داد تا مدیر اداری شود. از آنجایی که او جزو پنج درصد برتر کلاس فارغ التحصیلان بود، ایالت بادن-وورتمبرگ به عنوان بخشی از برنامه برای دانش آموزان مستعد به او بورسیه تحصیلی پیشنهاد کرد. الشبلدر باشگاه ورزشی Althengstett
داوطلب شد. حتی روزنامه مشهور آلمانی
“Die ZEIT”
در نسخه آنلاین خود گزارش داد. دوره مدیریت الشبل از ۱۸ ژوئن ۲۰۲۳ آغاز می شود

tun23040301

www.tuenews.de

Das Rathaus in Entringen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

001362

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html