کوپن باشگاه ورزشی برای کودکان

در طول همه‌گیری کرونا، بسیاری از اماکن ورزشی برای مدت طولانی بسته بودند. شهردار توبینگن در امور اجتماعی، نظم و فرهنگ، دکتر دانیلا هارش گفت: کودکان بیشترین آسیب را متحمل شدند. حتی پس از همه‌گیری، ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که کودکان به یک سبک زندگی سالم دسترسی دارند.» که به عنوان یک پروژه آزمایشی در طول دوره کرونا شروع شد، پیشنهاد کوپن باشگاه ورزشی برای کودکان در چهارمین سالگرد تولدشان اکنون به‌ طور محکمی تثبیت شده است
این پیشنهادها شامل یک دوره یوگا برای کودکان چهار تا شش ساله در مرکز آموزش خانواده (FBS)
است. هزینه عضویت در بخش فوتبال باشگاه ورزشی توبینگن۰۳ قابل پرداخت است
Tübinger Schwimmverein e.V
یک دوره مبتدی نیز ارائه می دهد
اینها فقط چند نمونه از نمونه های دیگر هستند. کوپن ها مستقیماً در روز تولد چهارم توسط مهدکودک تحویل داده می شوند. اگر کودک در مهدکودک نگهداری نمی شود، کوپن را می توان از شهر توبینگن، مدرسه و اداره ورزش دریافت کرد یا از
sportfoerderung@tuebingen.de
درخواست کرد. اعتبارکوپن دو سال است
پیشنهادات باشگاه ها را می توان در
www.tuebingen.de/sportvereinsgutschein
یافت. تمام باشگاه های ورزشی توبینگن که کوپن را می پذیرند در این صفحه فهرست شده اند

tun23030802

www.tuenews.de

Sportanlagen in Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

001218

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html