فروشگاه های تقلبی در اینترنت را بشناسید

مشتریان به طور فزاینده ای کالاها را به صورت آنلاین سفارش می دهند و هزینه می کنند. اما آنها تحویل داده نمی شوند. مرکز مشاوره مصرف کننده نسبت به افزایش روز افزون فروشگاه های تقلبی آنلاین هشدار میدهد و یک اپ ایجاد کرده است که به مشتریان اجازه می دهد تا ارائه دهندگان متقلب را شناسایی کنند. آدرس زير
www.verbraucherzentrale.de/fakeshopfinder
آدرس اینترنتی یک فروشگاه آنلاین را میتوان وارد کرد، یک چراغ راهنمایی نتیجه را برای فروشگاه مربوطه نشان می دهد. قرمز به این معنی است: ارائه دهنده در لیست فروشگاه جعلی است. زرد یعنی: هیچ ویژگی مشخصی وجود ندارد. سبز یعنی: مغازه قابل اعتماد است
علاوه بر این، اداره امنیت فدرال هفت نکته را با اطلاعات دقیق در مورد نحوه تشخیص یک فروشگاه صحیح در وبسایت خود ارائه می دهد
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Online-Banking-Online-Shopping-und-mobil-bezahlen/Online-Shopping/Worauf-beim-Online-Einkauf-zu-achten-ist/worauf-beim-online-einkauf-zu-achten-ist_node.html
آنچه را که در زمان گرفتار شدن در سایتهای تقلبی باید انجام دهید را میتوانید در سایت زیر پيدا كنيد
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Kampagne/Onlineshopping_SOS_Karte.pdf?__blob=publicationFile&v=5#download=1

tun23051704

www.tuenews.de

Warnung vor Fakeshops im Internet. Foto: tünews INTERNATIONAL/ Theresa Melnyk.

001568

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html