«ناخالص» عین «خالص» نیست: آنچه از حقوق کسر می شود

حقوق «ناخالص» که در قرارداد کار قید شده پولی نیست که کارمند در حسابش دريافت می کند. ناخالص به معنای کل قبل از کسر مالیات و حق بیمه تامین اجتماعی است. در آگهی های استخدامی نیز آمده است. آنچه به حساب می آید حقوق «خالص» است، یعنی مبلغ پس از همه کسرها. در آلمان، مالیات بر درآمد، مالیات کلیسا و کمک‌های تامین اجتماعی (بیمه بهداشت و بازنشستگی، بیمه مراقبت طولانی ‌مدت و بیمه بیکاری) از کارمندان کسر می‌شود. کسانی که درآمد بسیار خوبی دارند نیز باید سهم همبستگی بپردازند. اما این عبارات به چه معنا هستند – و کسرها چگونه محاسبه می شوند؟
مالیات بر درآمد. اداره مالیات به هر کارمند یک طبقه مالیات بر دستمزد اختصاص می دهد که میزان مالیات به آن بستگی دارد. در آلمان شش رتبه بندی از این قبیل وجود دارد، آنها در درجه اول به مجرد یا متاهل بودن فرد بستگی دارند. تعداد بچه ها هم تاثیر داره. رتبه بندیهای مالیاتی به کارفرما کمک میکند تا مالیات بر درآمد کارمند را محاسبه کند. در آلمان، چه کسی و چه مقدار باید مالیات دستمزد بپردازد بر اساس اصل زیر است: اگر درآمد بیشتری داشته باشید، باید مالیات بیشتری نیز بپردازید. هر چه درآمد بیشتر باشد، نرخ مالیات بالاتر است. اکنون ۱۴ تا ۴۵ درصد از کل درآمد سالانه را تشکیل می دهد. اطلاعات بیشتر در مورد رتبه بندی های مالیاتی در
https://www.vlh.de/wissen-service/steuer-abc/which-tax-classes-are-es-and-was-mean-sie.html
۱۰۹۰۸ یورو اولی که کسی به دست می آورد به عنوان سطح معیشتی مشمول مالیات نمی شود. کسانی که به صورت پاره وقت کار میکنند و بیش از ۵۲۰ یورو در ماه درآمد ندارند، مجبور به پرداخت مالیات نیستند
هزینه اضافی همبستگی هزینه از سال ۱۹۹۱ به عنوان مالیات اضافی برای حمایت از ایالت های فدرال جدید به طور خودکار هر ماه از حقوق کسر می شود. از سال ۲۰۲۱، اضافه هزینه همبستگی ۵٫۵ درصدی در مالیات بر دستمزد فقط باید توسط افرادی پرداخت شود که باید بیش از ۶۵۵۱۶ یورو در سال برای مقاصد مالیاتی بپردازند
مالیات کلیسا اگر کارمندان متعلق به یک کلیسای رسمی دولتی هستند و اقامتگاه اصلی خود را در آلمان دارند، باید مالیات کلیسا را بپردازند. این مالیات علاوه بر مالیات بر درآمد نیز اخذ می شود. مقدار کسر از یک طرف به حقوق و از طرف دیگر به ایالت فدرالی که فرد در آن کار می کند بستگی دارد. به طور کلی مالیات بین ۸ تا ۹ درصد است. با این پول، کلیساها از جمله به کارکنان و ساختمان کلیسا کمک مالی می کنند.#سهم تامین اجتماعی، از جمله بیمه درمانی، بیمه بازنشستگی و بیمه مراقبت طولانی مدت، به طور مساوی بین کارفرمایان و کارمندان تقسیم می شود.بیمه درمانى. همه باید در آلمان بیمه درمانی داشته باشند. این از صدور صورتحسابهاى پزشكى و درمانى كه ميتواند باعث سقوط درآمد مالى افراد شود، جلوگیری می کند. از سال۲۰۲۲، افراد دارای بیمه درمانی قانونی سهم بیمه درمانی یکسانی معادل ۱۴٫۶ درصد از درآمد ناخالص خود را تا سقف درآمد پرداخت خواهند کرد. علاوه بر این، سهم بیمه درمانی مرتبط با درآمد اضافی نیز وجود دارد که بسته به شرکت بیمه بین یک تا یک و نیم درصد است. در بیشتر موارد، کارفرما نیمی از هزینه ها را نیز متحمل می شود. فرزندان و همسران غیر شاغل نیز به صورت رایگان بیمه میشوند.
هرکسی که بیش از ۵۹۸۵۰ یورو در سال درآمد دارد می تواند از بیمه درمانی خصوصی نیز استفاده کند. هزینه های بیمه درمانی خصوصی بر اساس درآمد نیست، بلکه بر اساس مزایا است. اینجا هم یارانه کارفرمایان است. هر یک از اعضای خانواده باید خود را پرداخت کنند
بیمه مراقبت. نرخ مشارکت ۳٫۰۵ درصد است. اگر بیش از ۲۳ سال سن دارید و فرزند ندارید، ۰٫۳۵ درصد سهم اضافی پرداخت میکنید. به جز در ایالت زاکسن، این سهم به میزان مساوی با کارفرما پرداخت می شود. با این حال، کارکنان باید کمک هزینه بی فرزند را به تنهایی پرداخت کنند
بیمه بازنشستگی. هر کارمند باید به بیمه بازنشستگی پرداخت کند. نرخ مشارکت در سراسر آلمان ۱۸٫۶ درصد است. کارفرما نیمی از هزینه ها را تقبل می کند. مشاغل کوچک که بیش از ۵۲۰ یورو در ماه درآمد ندارند می توانند از بیمه بازنشستگی معاف شوند
بیمه بیکاری. سهم ۲٫۴ درصد است. هرکسی که پول پرداخت کرده باشد و بیکار شود، در صورت داشتن شرایط لازم، مقرری بیکاری دریافت خواهد کرد. کارفرمایان و کارمندان نیز هزینه های بیمه بیکاری را به اشتراک می گذارند

tun23050206

www.tuenews.de

Das Brutto-Gehalt ist vor den Abzügen, Netto danach. Foto: tünews INTERNATIONAL / Linda Kreuzer

002004

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html