جهت دهی برای والدین: تقویم واکسیناسیون

در آلمان توصیه هایی برای واکسیناسیون برای کودکان وجود دارد تا از آنها در برابر بیماری های مختلف محافظت شود. این توصیه ها توسط کمیسیون دائمی واکسیناسیون (STIKO) صادر شده است. همچنین یک تقویم واکسیناسیون وجود دارد که والدین میتوانند از آن برای دریافت یک دید کلی از زمان واکسینه شدن فرزندانشان در برابر کدام بیماری استفاده کنند. واکسیناسیون های توصیه شده شامل سرخک، اوریون، سرخجه، سیاه سرفه و کزاز است. با یک استثناء، اینها توصیه هایی هستند: فقط در مورد سرخک، واکسیناسیون برای کودکانی که بیش از یک سال سن دارند و به مهدکودک، یا بعداز آن به مدرسه می روند، اجباری است. هزینه واکسیناسیون توسط شرکت های بیمه سلامت قانونی انجام می شود. شما باید هزینه واکسیناسیون را که برای سفرهای طولانی مدت، به عنوان مثال در برابر تب زرد ضروری است، پرداخت کنید. استيكو، یک کمیته تخصصی مستقل و افتخاری است که توصیههای واکسیناسیون را برای جمعیت در آلمان ایجاد می کند. واکسیناسیون میتواند از بیماری های جدی جلوگیری کند و از گسترش عفونت جلوگیری کند. به عنوان مثال، موسسه رابرت کخ، یک موسسه فدرال در وزارت بهداشت فدرال، می نویسد: هرکسی که واکسینه می شود نه تنها از خود، بلکه از اطرافیانش نیز محافظت میکند. به عنوان مثال، کمیسیون دائمی واکسیناسیون توصیه می کند که ایمن سازی اولیه نوزادان و کودکان نوپا تا پانزدهمین ماه تولد، تکمیل شود. نه تنها از زمان کرونا، بحث های زیادی در مورد واکسیناسیون وجود داشته است. اگر والدین شک دارند، بنابراین باید سؤالات باز را با پزشک خانواده یا متخصص اطفال خود در میان بگذارند.
توصیه های دقیق – همچنین برای جوانان و بزرگسالان – را میتوان در وبسایت موسسه رابرت کخ یافت:
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Impfempfehlungen_node.html
تقویم واکسیناسیون نیز در آنجا موجود است که به ۲۰ زبان از جمله عربی، دری، فارسی و اوکراینی ترجمه شده است.
یک نمای کلی به راحتی قابل درک را نیز میتوان در وبسایت مرکز فدرال آموزش بهداشت یافت.
https://www.impfen-info.de/impfempfehlungen/fuer-kinder-0-12-jahre/

tun23061403

http://www.tuenews.de

Eine befüllte Spritze. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.
000493

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html