چگونه بيمارى خود را اعلام كنيم

کسی که بیمار است نمیتوانند کار کند. با اینحال، برای اطمینان از اینکه مشکلی با مافوق در شرکت وجود نداشته باشد و دستمزدها همچنان پرداخت شود، باید قوانین خاصی رعایت شود. مرخصی استعلاجی به دلیل بیماری نقش بسیار مهمی دارد
اگر به دلیل بیماری نمیتوانید کار کنید چه باید کرد؟
مهمترین چیز این است که بلافاصله به کارفرما اطلاع دهید. هرکسی که به طور مثال به دليل آنفولانزا یا شکستگی يكى از اعضاى بدن نميتواند به سركار برود، باید فوراً به شرکت اطلاع دهد و همچنین بگوید که چه مدت غیبت خواهد کرد. همانطور که مرکز مشاوره مصرف کننده گزارش می دهد، میتوان این کار را از طریق تلفن یا ایمیل انجام داد. سپس باید به پزشک مراجعه کند و بیماری خود را مشخص کند. سپس پزشک گواهی ناتوانی در کار صادر میکند. اگر بیمار تماس نگیرید یا خیلی دیر تماس بگیرید، خطر اخطار یا حتی اخراج را دارد. اطلاعات تفصیلی از اتحادیه کارگری
IG Metall
در میان سایر موارد موجود است
www.igmetall.de/service/ratgeber/wie-formuliere-ich-eine-krankmeldung-richtig-ratgeber
گواهی ناتوانی در کار چه زمانی باید ارائه شود؟
به طور خاص، بستگی به شرکت دارد. برخی از فرم ها، از روز اول به آنها نیاز دارند، برخی دیگر فقط پس از ۳ روز. برای اینکه هیچ مشکلی ایجاد نشود، باید بپرسید
گواهی عدم توانایی کار چگونه به دست کارفرما می رسد؟
از ابتدای سال انتقال معمولاً الکترونیکی بوده است. کارفرما اطلاعات را از شرکت بیمه درمانی کارمند دريافت مى كند. با اینحال، این شرکت متوجه نمی شود که پزشک چه تشخیصی داده است
آیا با وجود اینکه کار نمی کنم میتوانم حقوق بگیرم؟
کسانی که شاغل هستند به مدت شش هفته همچنان دستمزد یا حقوق خود را دریافت می کنند. با اینحال، این در مورد چهار هفته اول شغل جدید صدق نمی کند: طبق گفته
Techniker Krankenkasse (TK)
در این مدت، همکاران جدید حق ادامه پرداخت دستمزد را ندارند. با اینحال، به عنوان یک قاعده، شرکت بیمه درمانی پس از آن کمک هزینه بیماری را پرداخت می کند. اگر خودتان باعث بیماری خود شده اید، پولی دریافت نمیکنید – برای مثال، اگر در حال مستی زمین خورده باشید
آیا این قانون برای کار پاره وقت نیز صدق می کند؟
به گفته ت کا، این امر در مورد مشاغل کوچک و همچنین کارمندان کوتاه مدت و مستمری بگیرانی که به عنوان کارمند کار می کنند نیز صدق می کند. همچنین پرداخت پول به آنها ادامه خواهد داشت
و در مورد بیماری طولانی مدت چطور؟
پس از ۴۲ روز تقویمی، یعنی حدود شش هفته، ادامه پرداخت دستمزد به پایان می رسد. همانطور که AOK گزارش می دهد، پس از آن بیمه درمانی دستمزد بیماری را پرداخت می کند. ۷۰ درصد حقوق ناخالص است. اطلاعات بیشتر از مرکز مشاوره مصرف کننده در دسترس است
www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-pflege/krankenversicherung/krankengeld-ab-wann-sie-es-bekommen-und-wie-sie-es-beantragen-38939

tun23081201

www.tuenews.de

Weiterhin telefonisch erhältlich: eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Foto: Tim Reckmann (pixelio).
000167

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html