مراکز مهدکودک هنوز محرک مورد نظر ادغام نیستند

درست ۱۰ سال پس از معرفی حق قانونی مهدکودک برای کودکان پس از سال اول زندگی، شورای تخصصی ادغام و مهاجرت
(SVR)
در حال ارائه تحلیلی از نحوه اجرای این قانون برای کودکان با سابقه مهاجرت است. بر این اساس، خانواده‌های مهاجر هنوز در مورد مهدکودک‌ها در محرومیت هستند: موانع آنها برای یافتن مهدکودک بیشتر است و فرزندانشان کمتر از کودکان بدون پیشینه مهاجر به مهدکودک می‌روند. بر اساس ارقام سال ۲۰۲۰، ۴۰ درصد از کودکان زیر سه سال بدون پیشینه مهاجر توانستند به یک مهدکودک در سراسر کشور بروند، در حالیکه این رقم تنها ۲۰ درصد از همسالان آنها از خانواده های مهاجر بود. همچنین تفاوت آشکاری بین کودکان بالای سه سال وجود دارد: در حالیکه تقریباً هر کودکی که سابقه مهاجرت ندارد به یک مهدکودک می رود، از هر پنج کودکی که سابقه مهاجرت دارند، تنها چهار کودک این کار را انجام می دهند. محینی لوخنده، یکی از دانشمندان
SVR،
نتایج را خلاصه می‌کند: «مقایسه میزان نیاز و مراقبت واقعی نشان می‌دهد که خانواده‌های دارای سابقه مهاجرت به پیشنهادات مراقبت از کودکان علاقه‌مند هستند، اما موانع برای آنها بیشتر از سایرخانواده‌ها است. خانواده‌هایی که سابقه مهاجرت دارند، گاهی اوقات در هنگام تخصیص مکان‌ها از سوی مؤسسات محروم می‌شوند – این فرضیه دیرینه است که توسط یک مطالعه اخیراً منتشر شده تأیید شده است. علاوه براین، والدینی که از نظر اجتماعی محروم هستند، که همچنان شامل تعداد نامتناسبی از خانواده‌های با پیشینه مهاجر در آلمان می‌شوند، با این مشکل مواجه هستند که اغلب نمیتوانند هزینه‌های یک مهدکودک را بپردازند و برای درخواست پیچیده به نظر می‌رسد. خانواده هایی با سابقه مهاجرت میتوانند از طریق آموزش در دوران کودکی به طور قابل توجهی از حمایت بهره مند شوند. به طور کلی، مهدکودک ها به عنوان محرک ادغام در نظر گرفته می شوند، زیرا مطالعات نشان می دهد که کودکان پس از حضور در مهدکودک برای مدت طولانی، مهارت های زبانی بیشتری را توسعه داده اند و به طور کلی احتمال بیشتری دارد که در آزمون ورودی مدرسه به عنوان آماده برای مدرسه طبقه بندی شوند. در صورتیکه آنها در یک مهدکودک حضور نداشته باشند یا فقط برای مدت کوتاهی در آن حضور داشته باشند
به منظور ایجاد تغییر در وضعیت موجود، نویسندگان (اس و آر) خواستار آن هستند که موانع شناسایی شده باید برداشته شوند و پشتیبانی زبانی هدفمند باید در مهدکودک ها انجام شود. چند زبانگی در میان کودکان باید به عنوان یک نقطه قوت دیده شود. در نهایت، کمبود شناخته شده کارگران ماهر در بخش مهدکودک را میتوان با شناخت تجربیات و صلاحیت های مربوطه مهاجران جدید وسپس به کارگیری آنها برطرف کرد. این به ویژه در مورد کارگران ماهر پناهنده صدق می کند
برای اطلاعیه مطبوعاتی کامل شورای خبرگان
SVR-Presseinformation_10-Jahre-Kitaplatzanspruch.pdf (svr-migration.de)
شورای تخصصی ادغام و مهاجرت یک نهاد مستقل و بین رشته ای است که مشاوره سیاست گذاری علمی ارائه می کند

tun23081801

www.tuenews.de

Kindergarten in Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

001971

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html