سمینار رایگان در مورد موضوع شروع یک کسب و کار در ١١ و ١٢ نوامبر

هر کس که علاقه مند به راه اندازی یک کسب و کار است و ميخواهد خوداشتغال شود میتواند در تمام روز شنبه و یکشنبه ١١ و ١٢ نوامبر از ساعت ٩ برای سمینار ثبت نام کند. بعد از ظهر، در
Open Innovation Campus-Westspitze,
Eisenbahnstraße1
برگزار می شود.
این سمینار سه بلوک موضوعی ایده کسب و کار و طرح کسب و کار، اداره و سازماندهی و همچنین تامین مالی خوداشتغالی را در بر می گیرد و همچنین علاقه مندان متوجه میشوند که از کجا میتوانند حمایت دریافت کنند. شرکت کنندگان مدارک همراه سمینار و همچنین گواهی شرکت را دریافت می کنند. سمینار رایگان است.
ثبت نام الزامی است و به صورت آنلاین در www.rkw-bw.de/gruendung
امکان پذیر است.
همچنین اطلاعات بیشتر از طریق تلفن: ٠٧١١٢٢٩٩٨١١
یا از طریق ایمیل:
beratung@rkw-bw.de
در دسترس است.

‏tun23102506

www.tuenews.de

Westspitze in Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.
001896

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html