بلیط جوانان تبدیل به بلیط آلمان می شود

بلیط جوانان بادن وورتمبرگ در تاریخ ۱ دسامبر به بلیت آلمان تبدیل می شود. خدمات شهری توبینگن اطلاعاتی در این مورد ارائه میدهد. سپس بزرگسالان جوان، دانش آموزان مدارس، کارآموزان و کسانی که خدمات داوطلبانه انجام می دهند میتوانند با ۳۰٫۴۲ یورو در ماه از اتوبوس و قطار در حمل و نقل محلی در سراسر آلمان استفاده کنند. تا کنون این محدود به کشور بوده است. بلیط جوانان (BW) برای همه کسانی که در توبینگن زندگی می کنند به ۲۲ یورو تخفیف داده می شد. اکنون شورای محلی باید در چند هفته آینده تصمیم بگیرد که آیا این موضوع در مورد بلیط جدید نیز صدق می کند یا خیر
JugendticketBW
برای همه افراد زیر ۲۱ سال معتبراست. هر کسی که در حال انجام آموزش یا انجام کارهای داوطلبانه است میتواند تا سن ۲۷ سالگی از آن استفاده کند

tun23102001

www.tuenews.de

Die Bahngleise in Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

002123

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html