پوست روشن از طریق مهاجرت به اروپا آمد

 

نوشته مایکل سايفرت
آیا مردم اروپا همیشه پوست روشنی داشته اند؟ یک رشته علمی دیرینه شناسی جوان، میتواند پاسخی به این موضوع بدهد. تونیوز اینتر نشنال در این باره با کارشناس
(Cosimo Posth)،
استاد جوان باستان شناسی و دیرینه شناسی در دانشگاه توبینگن صحبت کرد. هدف ما بازسازی تنوع ژنتیکی مردم در گذشته و توضیح تغییرات تاریخی ناشی از مهاجرت، اختلاط و انقراض گروه‌های انسانی است. برای انجام این کار، مقدار کمی از مواد آلی را از استخوان‌ها یا دندان‌های باستان‌شناسی حذف می‌کنیم و بنابراین می‌توانیم DNA، ماده ژنتیکی انسان را جدا کنیم. در ۱۳ سال گذشته، ما حدود ۱۰۰۰۰ ژنوم انسانی از گذشته را بازسازی کرده‌ایم

Der älteste Beweis für die Wanderbewegung während der Klimaerwärmung: Schädel eines Mannes und einer Frau, die vor rund 14.000 Jahren Oberkassel bei Bonn bestattet wurden. Genetisch stammen sie aus dem Süden. Foto: Jürgen Vogel, LVR – LandesMuseum Bonn.

مردم اروپا، مانند تمام مردمی که در حال حاضر در سراسر جهان زندگی می کنند، به شکل انسانی “هومو ساپینس” تعلق دارند. اولین گروه از این افراد حدود ۴۵۰۰۰ سال پیش از آفریقا از طریق خاورمیانه در امتداد رود دانوب به اروپای مرکزی و همچنین به منطقه ما آمدند، جاییکه مردم نئاندرتال، شکل قدیمی‌تری از انسان، برای حدود ۲۰۰۰۰۰ سال زندگی کرده بودند. این اولین افراد مدرن در اروپا شکارچیان و گردآورندگان عشایری بودند که توانستند به خوبی با شرایط آب و هوایی عصر یخبندان آن زمان سازگار شوند. مانند برخی از مردم امروزی در بیشتر آفریقا، احتمالاً پوست تیره داشتند. با اینحال، تعداد زیادی از این گروه های اول از نظر ژنتیکی در ما حفظ نشده است. تنها چند موج مهاجرت و فرهنگ عصر یخبندان بعدها بود که اجداد ما احتمالاً از بالکان به ایتالیا آمدند و از آنجا در سراسر اروپا پخش شدند. در آن زمان، ۱۴۰۰۰ سال پیش، یک دوره گرم پدیدار شد، یخچال های طبیعی ذوب شدند و جنگل ها به جای استپ ها شکل گرفتند. حیوانات به جنگل ها رفتند و شکارچیان آنها را تعقیب کردند. این افراد احتمالاً پوست تیره نیز داشتند. ما حدود ۱۰ درصد از مواد ژنتیکی خود را از آنها دریافت می کنیم. ما همچنین ژن‌های ۲ درصدی نئاندرتال‌ها را از آنها داریم، زیرا آنها خیلی زودتر در خاورمیانه با نئاندرتال‌ها برخورد کرده و با آنها مخلوط شده‌اند و آنها چشمان آبی رابه اروپا آوردند.» او باید در مورد چگونگی پیدایش چشم‌های آبی حدس بزند: «این احتمالاً یک جهش تصادفی بوده است و پس از آن مردم شاید فکر می‌کردند : این زیبا است.» به همین دلیل است که چشم‌های آبی در انتخاب شرکا و در نتیجه در تولید مثل غالب شد. موج بزرگ دیگری از مهاجرت، ۸۰۰۰ سال پیش اولین کشاورزان را از آناتولی به اروپا آورد. آنها دستاوردهای فرهنگی مانند اقامت دائم، کشاورزی و دامپروری و سرامیک را با خود به ارمغان آوردند و همچنین پوست روشن تری داشتند و به گفته دانشمندان دیرینه شناسی، مسئول حدود ۴۰ درصد از مواد ژنتیکی ما هستند. آنها در کنار شکارچیان و گردآورندگان محلی و بعداً آنها در شمال زندگی می کردند که منجر به تبادل ژنتیکی شد. در حالیکه رنگ پوست این مردم هنوز کاملاً متغیر بود، ساکنان اروپا سرانجام پس از موج بعدی مهاجرت در حدود ۵۰۰۰ سال پیش، پوست روشنی پیدا کردند: در آن زمان، استپ سواران از استپ های شرقی شمال دریای سیاه و خزر به اروپا آمدند . همانطور که

Rekonstruktion eines Jägers und Sammlers einer ausgestorbenen Eiszeit-Kultur in Italien von vor 32.000-24.000 Jahren. Er hat nicht die blauen Augen unserer genetischen Vorfahren von vor 14.000 Jahren. Foto/Künstler: Tom Bjoerklund.

(Cosimo Posth)
توضیح می دهد، امروزه ژن های آنها ما را بیشتر تعیین می کند و ۵۰ درصد از مواد ژنتیکی ما را تشکیل می دهد. آنها همچنین تعدادی از نوآوری های فرهنگی را معرفی کردند: چرخ ها و واگن ها، گله های گاو و در نتیجه کشاورزی مرتعی، و عصر برنز در اروپا با اولین استفاده از فلزات آغاز شد.
Posth تلاش می کند تا تحولات تاریخی را به طور خلاصه بیان کند: «خیلی قبل از پناهندگان امروزی، مردم به عنوان مهاجر از شرق آمده بودند و اروپا را پرجمعیت کردند، آنها نوآوری های فرهنگی زیادی به ارمغان آوردند و مواد ژنتیکی امروز ما از ترکیب جمعیت پدید آمد. با پیشرفت‌های سریع روش‌شناختی در دیرینه‌شناسی،
Cosimo Posth
انتظار یافته‌های بسیار جالب‌تری را دارد: «امروز، یک قاشق کوچک رسوب برای شناسایی صد ارگانیسم مختلف که در یک لایه سکونتگاهی پر شده‌اند، از باکتری گرفته تا گیاهان، حیوانات و حتی انسان‌ها کافی است. ما این را در یک پروژه جدید امتحان خواهیم کرد.» و او امیدوار است که مکان های جدیدی را در مناطقی پیدا کند که به ندرت استخوان های انسانی تا کنون حفاری شده است

tun23082205

www.tuenews.de

Männlicher Schädel und Steinwerkzeuge von Jägern und Sammlern, die noch vor etwa 7.000 Jahren im heutigen Brandenburg lebten. Sie vermischten sich nicht mit den ersten europäischen Bauern und wurden schließlich verdrängt. Foto: Volker Minkus.

002229

002230

002231

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html