نمایش فیلم با بحث: «پناهنده بودن»

روز سه شنبه، ۶ فوریه، منطقه توبینگن شما را به یک نمایش فیلم دعوت می کند. ساعت ۱۹:۳۰ مستند «پناهنده بودن» ساخته کارگردان دکتر نوریت کارمل نشان داده شده است. این فیلم به داستان های مختلف فرار از گذشته و حال می پردازد و بینشی از فرآیندهای ادغام ارائه می دهد. در ارتباط با دیدگاه های بین مذهبی، فیلم پیچیدگی این موضوع را نشان می دهد
به دنبال آن دکتر. نوریت کارمل یک جلسه پرسش و گفتگو برگزار کرد
ورود رایگان است. می توانید به صورت غیر رسمی از طریق ایمیل
kultur@kreis-tuebingen.de
ثبت نام کنید

tun24013106

www.tuenews.de

Der Film “Being a Refugee” von Regisseurin Dr. Nurit Carmel. Foto: Dr. Nurit Carmel

002291

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html