هشت درخواست برای مهدکودک در توبینگن

شهر توبینگن در حال تغییر رویه اختصاص مکان در مهدکودک ها است. والدین میتوانند در هنگام ثبت نام حداکثر هشت خواسته را مشخص کنند. شهر این را اعلام می کند. این امر توسط یک برنامه فناوری اطلاعات جدید در اداره ثبت مرکزی مراقبت از کودکان (ZAK)
امکان پذیر شده است. به گفته شهر، کسانی که درخواست زیادی دارند شانس بیشتری برای گرفتن مهدکودک دارند. لیست درخواست ها برای تخصیص اصلی مکان برای سال مهدکودک ۲۰۲۴/۲۵ باید حداکثر تا پنجشنبه ۲۹ فوریه از طریق پورتال والدین به ZAK ارسال شود. این همچنین در مورد به روز رسانی درخواست های مراقبت از کودکان برای کودکانی که قبلاً ثبت نام کرده اند نیز صدق می کند. به روز رسانی نیز از طریق پورتال والد انجام می شود. در توبینگن در مجموع ۴۳ خانه کودکان شهرداری و ۵۲ موسسه مستقل وجود دارد.
میتوانید از پیوند
https://www.tuebingen.de/kitas#/39333
برای ثبت نام در پورتال والدین با دستورالعمل های دقیق در مورد نحوه عملکرد آن استفاده کنید.
بیانیه مطبوعاتی را میتوان در پیوند
https://www.tuebingen.de/kitas#/41701
یافت.

tun24012403

www.tuenews.de

Ein Spielplatz in Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

000695

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html