نوروز دو بار در ماه رمضان

با آغاز سال نو ، جشن نوروز در ایران و افغانستان آغاز می شود. همیشه یک جشن بزرگ وجود دارد. اما امسال و سال ۲۰۲۵ همه چیز متفاوت است
دلیل: روز سال نو، ۲۰ مارس، در ماه رمضان است که امسال از غروب ۱۰ مارس تا غروب ۹ آپریل ادامه دارد. بر اساس تقویم قمری اسلامی تنها با ۳۵۴ روز، ماه رمضان هر سال از دیدگاه تقویم شمسی بین ده تا ۱۲ روز به تعویق می افتد. مسلمانان بین طلوع و غروب خورشید در ماه رمضان مجاز به خوردن و آشامیدن نیستند. همه رستوران ها تعطیل است.
نوروز از دوران پیش از اسلام جشنی شاد و اجتماعی بوده است. از این گذشته، پیروزی نور بر تاریکی بیش از ۲۵۰۰ سال است که در روز اعتدال جشن گرفته می شود – با وعده های غذایی ویژه و دیدار با اقوام و دوستان. جشن های مربوط به سال نو و آغاز بهار تا ۱۳ روز طول می کشد.
یونسکو در سال ۲۰۱۰ این جشنواره را به عنوان “میراث فرهنگی ناملموس جهان” به رسمیت شناخت. نوروز سال ها در سوریه و ترکیه ممنوع بود. کردها در سراسر جهان نیز از قرن بیستم به نوروز معنای سیاسی داده اند – به عنوان نمادی از مقاومت در برابر ظلم و ستم که در اساطیر ایرانی به دست آمده است. حدود ۳۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان نوروز را با سنت های مختلف منطقه ای جشن می گیرند – برای مثال، علاوه بر افغانستان و ایران، همچنین در بخش هایی از روسیه (از آذربایجان تا ازبکستان)، در آلبانی، کوزوو، عراق (کردستان)، ترکیه و همچنین در هند و پاکستان
به
tun22031701
و
https://www.bedarfwiki.de/das-iranisch-fruehlings-und-neujahrsfest-nouruz/
مراجعه کنید

tun24022104

www.tuenews.de

Nouruz wird in diesem Jahr wegen des Ramadan in vielen islamischen Länder nicht so aufwendig gefeiert wie sonst üblich. Hier der Nouruz-Brauch „Haft Sin“: Sieben symbolische Gaben werden dabei präsentiert. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

002328

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html