برای همزیستی مسالمت آمیز

شهرها و جوامع ما دموکراتیک، جهانی و متنوع هستند. این نقطه قوت ماست و این همان چیزی است که ما برای آن دفاع می‌کنیم.» این را یواخیم والتر، مدیر منطقه توبینگن و همه شهرداران (کل) شهرها و شهرداری‌های ناحیه توبینگن توضیح دادند. آنها نگران همزیستی مسالمت آمیز و خطر ناشی از افراط گرایی هستند – صرف نظر از اینکه این افراط گرایی از سمت راست است یا چپ یا ضد یهودی باشد. برای امضاء کنندگان اعلامیه مهم است که «شخصاً به دموکراسی متعهد شوند و در برابر اظهارات افراطی موضعی روشن و بدون ابهام اتخاذ کنند». از جوامعی که در آن افراد با ریشه ها، مذاهب و فرهنگ های مختلف در کنار هم زندگی مسالمت آمیز دارند، میدانند که “انسجام و همبستگی اجتماعی چقدر مهم است”. بنابراین، نیاز زمان این است که در کنار هم بایستیم و «فعالانه و علنی» به آزادی و ارزش‌های اساسی جمهوری فدرال آلمان متعهد شویم.
بیانیه به طور کامل:
https://www.tagblatt.de/Nachrichten/Gemeinsam-fuer-Democratie-624069.html?StoryId=62407

tun24032801

www.tuenews.de

Das Landratsamt in Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

001980

 

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html