تونیوز حقایقی در مورد انتخابات ۹ ژوئن ارائه می دهد

 

امسال شهروندان میتوانند تصمیمات زيادى بگیرند. روز یکشنبه ۹ ژوئن، مانند هر پنج سال یکبار، هم انتخابات محلی در بادن وورتمبرگ و هم انتخابات اروپا برگزار خواهد شد. بسیاری از پناهندگان اکنون شهروند آلمان هستند. میتوانید به پای صندوق های رای بروید یا از طریق پست رای دهید
از سال ۲۰۱۴، افراد ۱۶ و ۱۷ ساله نیز مجاز به شركت در انتخابات محلی بادن-وورتمبرگ هستند. در ۱۱۰۱ شهر و اجتماع در بادن-وورتمبرگ و همچنین در ۳۵ ناحیه، میتوانید در مورد اینکه چه کسی باید منافع شما را در شورای محلی، شورای محلی و شورای منطقه نمایندگی کند، حرفی برای گفتن داشته باشید. جوانان ۱۶ و ۱۷ ساله برای اولین بار در انتخابات پارلمان اروپا (انتخابات اروپا) شرکت می کنند.
همه واجدین شرایط باید اطلاعیه رای خود را تا شنبه ۱۸ می دریافت کنند. اگر اینطور نیست، باید تا جمعه ۲۴ می با مقامات محلی خود تماس بگیرید. سوالات زیادی به خصوص در انتخابات محلی مطرح می شود. شورای محلی، شوراهای محلی و شورای ولسوالی در واقع چه می کنند؟ رای دادن چگونه کار می کند و چقدر میتوانم رای بدهم؟ رای گیری پستی چگونه کار می کند؟ برخی سوالات در مورد انتخابات اروپا نیز صدق می کند. رای دادن در اینجا چگونه کار می کند؟ وظایف پارلمان اروپا چیست؟
تونیوز اینترنشنال در سلسله گزارش های قبل از انتخابات پاسخ ها را ارائه خواهد کرد
به عنوان مثال، به بروشور شورای ادغام توبینگن در مورد انتخابات محلی و انتخابات اروپا در شهر دانشگاهی مراجعه کنید
https://ir-tuebingen.de/wp-content/uploads/2024/03/BroschuereKommunalwahl2024.pdf

tun24040201

www.tuenews.de

In einem Parlament kommen politische Vertreter zusammen, die demokratisch gewählt wurden. Dort beraten sie sich, diskutieren und treffen wichtige Entscheidungen. Foto: tuenews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

002361

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html