قوانين جدید تابعیت از ۲۷ ژوئن اعمال می شود -تابعیت دوگانه امکان پذیر است

قانون جدید شهروندی آلمان پس از انتشار در روزنامه قانون فدرال در تاریخ ۲۶ آوریل از ۲۷ ژوئن ۲۰۲۴ به اجرا در خواهد آمد. تونیوز اینترنشنال مهمترین تغيرات را گزارش ميدهد:از آوریل به بعد، تابعیت با قانون جدید آسان تر می شود
.(tun24012406)
tuenews INTERNATIONAL
همانطور که مقامات تابعیت در لندراتس آمت بر اساس درخواست اعلام کردند، درخواست برای تابعیت با مقررات جدید و آسانتر اقامت فقط از ۲۷ ژوئن قابل ارسال است. افرادی که میخواهند تابعیت آلمان را دریافت کنند، باید قبل از ارائه درخواست، ابتدا برای مصاحبه اطلاعاتی وقت بگیرند. با اینحال، به دلیل حجم بالای کار، زمان انتظار طولانی تری هم در زمان تعیین وقت برای مصاحبه اطلاعاتی و هم هنگام پردازش درخواست قابل انتظار است. قانون جدید اکنون تابعیت مضاعف را نیز مجاز میداند، به این معنی که دیگر لازم نیست قبل از اخذ تابعیت از تابعیت قبلی خود صرف نظر کنید. این آیین نامه همچنین برای افرادی اعمال میشود که بر اساس مقررات قدیم درخواست تابعیت داده بودند و روند آنها هنوز تکمیل نشده است
اطلاعات و تماس با مرجع تابعیت
Staatsangehörigkeit, Einbürgerung | Landkreis Tübingen (kreis-tuebingen.de)

tun24042406

www.tuenews.de

Das Ausländeramt in Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Ute Kaiser.

002020

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html